Duurzaam Bouwen

Studiedag EU Green Deal op 21 november 2023

Studiedag EU Green Deal op 21 november 2023
Op dinsdag 21 november 2023 van 09:00 tot 17:00 organiseren COGEN en ODE Vlaanderen de studiedag ‘Europese Green Deal’, die plaats zal vinden in Brussel, Hendrik Consciencegebouw.

De Green Deal is het eerste klimaatplan van de Europese Commissie om de EU te veranderen in een klimaatneutraal en duurzaam continent tegen 2050. De Green Deal bevat verschillende maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de bevordering van hernieuwbare energie, de verbetering van energie-efficiëntie in gebouwen en de bevordering van duurzame mobiliteit.

Wat houdt dat nu in voor ons? Deze early warning over wat er vanuit EU op ons afkomt en kader schetst voor de komende 5 à 10 jaar. Is het FIT for 55-pakket een rustig stijgende zeespiegel die op ons afkomt of een tsunami?

COGEN Vlaanderen, ODE en Biogas-E presenteren u de finale herzieningen van deze Europese wetgeving en de impact ervan op de verschillende technologieën.

Meer informatie en inschrijven via deze link.

Ook interessant