Nieuwbouw

Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 circulaire bouwprojecten op

Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 circulaire bouwprojecten op
Bijna vier jaar geleden op 22 februari 2019 geleden ging -onder begeleiding van Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair en de OVAM- de Green Deal Circulair Bouwen van start. De Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid waarbij elke deelnemer zich engageerde om een circulaire bouwpraktijk uit te proberen, om circulaire producten uit te testen of om anderen te ondersteunen en hun experimenten te faciliteren. Vandaag wordt in het Mechelse congrescentrum Lamot het slotevenement van deze Green Deal georganiseerd en wordt teruggeblikt op de resultaten. In 4 jaar tijd engageerden 360 organisaties zich om samen 160 projecten op te starten die het circulair bouwen en verbouwen in Vlaanderen moeten stimuleren. En dat is broodnodig want de bouwsector heeft een belangrijke impact op het totale materialengebruik in Vlaanderen: zo’n 30 tot 40% van ons afval komt uit de bouw. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk.

Werner Annaert, administrateur-generaal OVAM: “Vlaanderen mag terecht trots zijn op de afval- en recyclageprestaties van de bouwsector. Meer dan 90% van het bouw- en sloopafval krijgt vandaag al een tweede leven. Dat doet bijna niemand ons na in Europa. Maar we moeten nog ambitieuzer zijn. Recyclage moet nog hoogwaardiger en de milieu-impact van ons materialengebruik moet omlaag. Het ultieme doel is immers om van Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te maken, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Een doel waar de bouwsector, in de brede zin van het woord, dus een zeer belangrijke rol in speelt.”


Meer dan de helft van de projecten in de Green Deal Circulair Bouwen richtten zich op gebouwniveau en dat vanuit de verschillende fases van het bouwproces. Niet alleen slopen en hergebruik, maar ook nieuwe businessmodellen, juridische en financiële hefbomen werden onderzocht. Tijdens leermomenten, samenkomsten en workshops hebben we onze kennis en ervaring verder uitgebouwd en vervolgens omgezet in pilootprojecten.

“De green deal circulair bouwen heeft de afgelopen jaren alle partners verzameld die nodig zijn om van Vlaanderen een referentie te maken op het vlak van circulaire economie. Want het drastisch verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen is een must in de bouwsector. Duurzaamheid dient daarom de hele lifecycle van een bouwproject te beheersen. Niet alleen het slim omgaan met materialen, maar ook de focus op circulair ontwerp, een optimaal bouwproces, structureel onderhoud, beter beheer van data, slimme technieken, automatisering en digitalisering. En daarvoor hebben we alle partners nodig”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


Architecten, aannemers, producenten van bouwmaterialen, lokale en gewestelijke overheden, kennisinstellingen, … namen de deel aan de Green Deal. In totaal meer dan 360 organisaties die allemaal samen 160 circulaire projecten op poten gezet hebben.

Brigitte Mouligneau, transitiemanager Vlaanderen Circulair: “Bijzonder in dit lerend netwerk is dat het niet om innovatie binnen een enkel bedrijf gaat, maar over samenwerkingen tussen bedrijven onderling én met lokale en regionale overheden, onderzoeksinstellingen, financiers en middenveldorganisaties. Dit is ook waar het partnerschap voor staat: samen knelpunten oplossen, kennis delen en ervaringen opschalen.”

Via de website bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/projecten kan je op een kaart van Vlaanderen de projecten opzoeken en aan sommige projecten een virtueel bezoek brengen.

Toekomst

Het einde van de Green Deal Circulair Bouwen betekent allerminst het einde van de inspanningen met betrekking tot circulair bouwen. Embuild Vlaanderen en de OVAM zetten samen hun schouders onder de Werkagenda Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair die de transitie naar een Vlaamse circulaire bouwsector verder moet versnellen. En vorig jaar nog keurde de Vlaamse Regering het beleidsprogramma “Op weg naar circulair bouwen 2022-2030” goed. Dat programma stelt op korte termijn onder meer tot doel om >90 % van de steenachtige fractie van het bouw- en sloopafval te recycleren en 50% hoogwaardig te recycleren in betongranulaten of nieuwe bouwstenen en >70 van de niet-steenachtige fractie (kunststoffen, glas, elektronica, …) te recycleren.

Ook interessant