Stikstof-uitspraak kost Nederlandse bouwsector komende vijf jaar 14 miljard

  NL   26 augustus 2019 Bron: ABN AMRO
Stikstof-uitspraak kost Nederlandse bouwsector komende vijf jaar 14 miljard
De bouwsector wordt in de komende vijf jaar hard getroffen door de stikstof-uitspraak van de Raad van State. ABN AMRO verwacht dat de bouw hierdoor 14 miljard euro omzet misloopt. Vooral de wegenbouw krijgt de rekening gepresenteerd. Zo komt ruim 9 miljard euro aan wegenbouwprojecten op losse schroeven te staan. Naast grote wegenprojecten staan andere infrastructurele projecten, zoals projecten aan het spoor, hoofdvaarwaterwegen en luchthavens, op de tocht. Gemeenten en provinciale projecten en projecten van waterschappen worden eveneens geraakt. Hiermee zijn volgens ABN AMRO honderden miljoenen euroís gemoeid.

Vertragingen op komst voor woningbouw

Naast de infrastructuur wordt de woning- en utiliteitsbouw hard geraakt. De Raad van State heeft al uitspraak gedaan over een aantal bestemmingsplannen voor nieuwe woningen en gebouwen en deze allemaal nietig verklaard. De woningbouwproductie haperde al door hoge bouwkosten en tekort aan personeel. De uitspraak van de Raad van State kan er volgens ABN AMRO voor zorgen dat de woningbouw tot stilstand komt. Hierdoor wordt het doel van de Rijksoverheid om 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, niet gehaald. ABN AMRO verwacht dat de woningbouw minimaal 1 miljard euro per jaar aan omzet zal mislopen. Vooral woningbouwprojecten in regioís met een woningoverschot zullen moeilijk doorgang vinden.

ADC-toets kan uitweg bieden voor wegenbouw

Er zijn volgens ABN AMRO wel mogelijkheden om de gevolgen van de stikstof-uitspraak te beperken. Zo kan tijdens de bouw worden gezorgd dat de stikstofuitstoot wordt verlaagd, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische werkbouwtuigen. ďHoewel de markt nog te klein is om emissieloos te bouwen, is het Stikstofbesluit onbedoeld een stimulans om de sector versneld te verduurzamenĒ, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. ďHet gebruik van wegen zorgt voor de meeste uitstoot. We denken dat hier de ADC-toets het laatste redmiddel is. Als kan worden aangetoond dat er geen alternatieve oplossingen zijn, er een dwingende reden van openbaar belang is en compensatiemaatregelen worden genomen, kan de bouw mogelijk doorgang vinden. Voor de woningbouw is dit veel lastiger, vooral omdat het moeilijk is een nieuwbouwproject aan te merken als project van dwingend openbaar belang.Ē

Het hele rapport is hier te downloaden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo