Duurzaam Bouwen

Sterke groei in aantal milieuvriendelijke koelsystemen

Sterke groei in aantal milieuvriendelijke koelsystemen
De koeling van producten in de meeste supermarkten en voedingswinkels in Vlaanderen bevat traditioneel gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) als koelmiddel, ondanks dat deze F-gassen uitermate schadelijk zijn voor het klimaat. In het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 zijn extra maatregelen genomen om de uitstoot van schadelijke F-gassen sterk te verminderen én over te schakelen op klimaatvriendelijke vormen van koeling. In deze context werd de Green Deal Klimaatvriendelijke koeling opgericht in 2021. De ondertekening verliep toen in volle lockdown en gebeurde noodgedwongen in fysieke afwezigheid van de meeste deelnemers. Ondertussen zijn we een tweetal jaar verder en hebben we alle deelnemers uitgenodigd om de stand van zaken te bespreken. Daaruit bleek onder meer dat er steeds meer winkels koelen zonder deze schadelijke broeikasgassen. Waar in 2021 28% van de winkels hun producten F-gassenvrij koelde, steeg dit in 2022 tot maar liefst 40%.

Positieve resultaten

Op het event werden de resultaten gepresenteerd van de tweede jaarlijkse rapportering rond het gebruik van F-gassen in koelapparatuur in de honderden winkels van de deelnemende retail-bedrijven. Daaruit is een significante positieve tendens rond het gebruik van natuurlijke koelmiddelen ter vervanging van installaties van F-gassen merkbaar. Waar in 2021 28% van de winkels hun producten F-gassenvrij koelde, steeg dit in 2022 tot maar liefst 40%. Het aantal kg F-gassen die nog in de resterende installaties met F-gassen aanwezig is, daalde dan ook met 38% ten opzichte van 2021. Een bewijs dat de transitie naar milieuvriendelijke koeling stevig is ingezet en wordt voorgezet.

Daarnaast discussieerden de aanwezige deelnemers aan de hand van interactieve sessies over initiatieven die door de verschillende partners zouden kunnen worden ondernomen in kader van deze Green Deal. De noodzaak aan uitgebreide sensibilisering rond de problematiek en rond de nieuwe ambitieuze Europese regelgeving en het belang van een goede opleiding van technici werd meermaals aangehaald. VEKA en de partners bij deze Green Deal zullen met de vele suggesties hier alvast samen mee verder aan de slag gaan.

“We staan er weinig bij stil, maar ook de koeltechnieken die we vandaag gebruiken in onze supermarkten en airco’s zijn vaak schadelijk voor ons milieu. Als we onze Vlaamse klimaatdoelstellingen serieus nemen, zullen ook F-gassen stap voor stap moeten worden afgebouwd. Met deze Green Deal hebben we alvast een stap vooruit gezet om koeltechnieken klimaatvriendelijker te maken”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.


Green Deal in Vlaanderen

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen duurzame initiatieven na te streven, zonder de competitiviteit en een goede bedrijfsvoering in het gedrang te brengen. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen.

Het doel van deze Green Deal is bijdragen aan de reductie van de totale F-gasuitstoot tot maximaal 0,6 Mton CO2-equivalenten tegen 2030, wat neerkomt op een daling van 80% ten opzichte van 2019. De deelnemers engageren zich door maximaal in te zetten op de afbouw van het gebruik van F-gassen in zowel nieuwe als bestaande stationaire koelinstallaties. Dit doen ze door te kiezen voor natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen én door lekkage van F-gassen uit bestaande koelinstallaties tot het minimum te beperken. Wanneer koelinstallaties buiten werking worden gesteld, wordt doorgaans te weinig van de resterende F-gassen uit de afgedankte installaties teruggewonnen en afgevoerd voor vernietiging of opzuivering. De deelnemers engageren zich er toe om aantoonbaar bovengemiddeld F-gassen correct terug te winnen en in te zamelen.

Initiatiefnemers

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Comeos, Frixis en Agoria.

Deelnemers

Aldi, Carrefour, Colruyt Group, Delhaize, Jumbo, Lidl, Quality Meat Renmans, Arco, Bumaco, Carrier Refrigeration Benelux, Calis Projects, Clima&Partners, Cooltech, Engie Axima, Fieuw Koeltechniek, Freho, Frimex, Matheco, Pelzer, Refreco, Sabcobel, TMS, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Recupel, Buurtsuper.be, Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Ook interessant