Algemeen

Stap dichter bij gelijk speelveld op Belgische werven

Stap dichter bij gelijk speelveld op Belgische werven
Buitenlandse bouwbedrijven die in België aan de slag gaan, bijvoorbeeld als onderaannemers, moeten dezelfde regels naleven als Belgische bedrijven. Tot nu toe was de handhaving hiervan echter moeilijker. Vanaf 28 juli 2024 verandert dit. Belgische bouwbedrijven kunnen dan via www.checkinhoudingsplicht.be controleren of hun buitenlandse onderaannemers sociale schulden in België hebben.

"Het is eindelijk zover," zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. "Bouwunie vraagt al jaren om een tool om buitenlandse bedrijven te controleren, en nu is deze eindelijk operationeel. Controle is noodzakelijk. Enerzijds om buitenlandse bedrijven die de regels overtreden financieel te kunnen straffen. Anderzijds zorgt dit voor een gelijk speelveld en vermindert het de kans op oneerlijke concurrentie voor onze bedrijven." Als de databank aangeeft dat een buitenlands bedrijf in België sociale schulden heeft, is een inhouding van 35% verplicht. "We wachten nu op de fiscus om een vergelijkbaar systeem te implementeren voor fiscale schulden," voegt Waeytens toe.

De verplichting om de sociale en fiscale schulden te controleren, zowel voor Belgische of buitenlandse, bestaat al langer. Pas je als opdrachtgever of hoofdaannemer de inhoudingsplicht niet toe, dan riskeer je een administratieve geldboete en hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld (in bepaalde mate) voor de betaling van de fiscale en sociale schulden. Voor Belgische onderaannemers controleer je fiscale én sociale schulden makkelijk via www.checkinhoudingsplicht.be.

Controle buitenlandse bedrijven

Buitenlandse bedrijven blijven in principe onderworpen aan de sociale zekerheid en fiscaliteit van hun eigen land. Maar in specifiek in bijvoorbeeld de bouwsector moeten buitenlandse bedrijven in ons land een beperkte sociale zekerheidsbijdrage betalen. Ook moet een werknemer uit het buitenland als die 183 dagen aanwezig is en werkt in België op het in ons land verdiende inkomen belasting betalen – de zogenaamde belasting voor niet-inwoners (BNI). De werkgever van een dergelijke gedetacheerde arbeider moet hiertoe bedrijfsvoorheffing inhouden op zijn in België verdiend loon en dat doorstorten naar de Belgische fiscus.

De in België verschuldigde sociale schulden controleren - zijn die sociale zekerheidsbijdragen betaald? -, kan vanaf nu via één handige klik, namelijk via www.checkinhoudingsplicht.be. Het blijft echter nog altijd verplicht om de detacherings- en limosadocumenten op papier te controleren, ook daarvoor vraagt Bouwunie een oplossing via een elektronische controletool.

De fiscale schulden moet je ook nog steeds controleren via papieren documenten. "De fiscus blijft bovendien hopeloos achter bij het innen van de BNI bij gedetacheerde bouwvakarbeiders", foetert Waeytens. Uit berekeningen van Bouwunie loopt België hierdoor jaarlijks tot 200 miljoen euro mis. Bouwunie vraagt dat de fiscus hiervan werk maakt.

Build for Life