Algemeen

Nieuw PEC-plan tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie

Nieuw PEC-plan tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie
Op 21 februari ondertekende werkgevers en de vakbonden uit de bouwsector samen met de bevoegde ministers Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval het tweede Plan Eerlijke Concurrentie (PEC). Het eerste PEC-plan voor de bouwsector dateert van 2015.

"Wie in onze sector aan sociale dumping of fraude doet, is de naam aannemer niet waardig. Malafide bouwbedrijven zijn nestbevuilers. En die is iedereen liever kwijt dan rijk. Concrete acties zijn dus absoluut noodzakelijk", zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.


Bouwunie werkte constructief mee aan de uitvoering en actualisering van het PEC-plan, om "de cowboys uit onze mooie sector te kieperen". Het plan bevat heel wat afspraken en engagementen die sociale dumping en oneerlijke concurrentie een halt moeten toeroepen. Belangrijk is dat al wie actief is in de bouw de bestaande wetgeving effectief toepast en dat de nodige instanties dit gericht controleren.

"Eerder dan nog extra regels in te voeren die enkel de bonafide bedrijven met bijkomende rompslomp belasten. En zo nog meer oneerlijke concurrentie creëren, want fraudeurs lappen ook nieuwe regels gewoon aan hun laars", aldus Waeytens.


De belangrijkste elementen uit het PEC-plan:
  • De sociale partners vragen om de namen van de werkende vennoten te vermelden in de KBO-databank. Zo kunnen bouwbedrijven en inspectiediensten beter misbruik van sociaal zekerheidsstatuut detecteren.
  • De sociale partners dringen aan op een loondatabank met buitenlandse bedrijven om de strijd tegen de sociale dumping efficiënter te maken.
  • Om buitenlanders aan dezelfde regels te onderwerpen als Belgische kmo-bouwbedrijven, in het bijzonder de inhoudingsplicht voor fiscale schulden, willen de sociale partners in de sector maatregelen uitwerken om de belasting niet-inwoners correct (BNI) te innen. BNI is een personenbelasting die buitenlandse werknemers hier moeten betalen als zij een bepaalde tijd in België actief zijn.
  • Minder complexe regels leiden tot minder overtredingen. Digitalisering en administratieve vereenvoudiging dringen zich daarom op.
  • Het beter afdwingen van de veiligheidsvoorschriften bij buitenlandse werknemers en werkgevers
  • Bestrijding van mensenhandel: hiervoor rekenen de sociale partners op de lokale overheden om een eind te maken aan containerovernachtingen of massaverblijven op één adres.
  • Bestrijden van illegale uitzendarbeid vanuit het buitenland (Benelux-aanpak)
  • Billaterale akkoorden over de sociale zekerheid: zo kan de Belgische socialezekerheidstinstelling de bijdragen innen bij buitenlanders die hier werken en dan doorstorten en/of verrekenen met de verschuldigde buitenlandse sociale zekerheid. Op die manier kunnen we zeker zijn van enerzijds de inning, maar anderzijds vooral ook een efficiëntere controle organiseren op gedetacheerden in België.

Bouw blijft mooie sector

Hoewel je in de media vooral de malafide bouwpraktijken te lezen krijgt, herinnert Bouwunie eraan dat de bouw in hoofdzaak een eerlijke en fantastische sector is. Sinds 2022 loopt trouwens de 10-jarige campagne De Bouw Kijkt Verder, net om de bouwsector opnieuw het positieve imago te geven dat hij verdient. En om meer arbeidskrachten in de sector aan te trekken.

Ook interessant


Build for Life