Architectuur

Stagevergoeding: Orde in dialoog met betrokken partijen

Stagevergoeding: Orde in dialoog met betrokken partijen
Recent zijn er tal van (pers-)berichten en opiniestukken verschenen naar aanleiding van onze eigen communicatie over de stagevergoeding als reactie op het opiniestuk van stagiair-architect Enver Peeters (DS 27/09). De mailbox van de Vlaamse Raad werd overspoeld met reacties van bezorgde stagiair-architecten. Niet alleen de negatieve aard van de berichten, maar ook en vooral de hoeveelheid ervan zorgde voor een waar schokeffect. De Orde van Architecten wil dan ook haar verantwoordelijkheid opnemen en overgaan tot concrete actie.

Het is wel degelijk de wens van de Orde van Architecten om te streven naar eerlijke vergoedingen en een betere omkadering voor alle stagiair-architecten. De Orde gaat dan ook constructief aan de slag met de ontvangen reacties en opinies. In de loop van de komende dagen/weken gaat het in dialoog met alle betrokken partijen, met zij die hier duidelijk hun stem hebben laten horen. De Orde wil alles in het werk stellen om te komen tot een structurele oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Via de gebruikelijke informatiekanalen (Archimail, website, ... ) zullen architecten op de hoogte worden gehouden van de concrete stappen die in de nabije toekomst zullen worden ondernomen, alsook over de resultaten van het overleg dat de Orde met een positieve ingesteldheid tegemoet ziet.

Binnenkort zal in een apart bericht nog gereageerd worden op enkele foutieve berichtgevingen die in de pers over de Orde verschenen zijn.

Namens het bureau van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten (d.i. het dagelijks bestuur).

Ook interessant