Muurbekleding

Schilder-decorateur van de toekomst is flexibel

Schilder-decorateur van de toekomst is flexibel
De bikkelharde concurrentie van goedkopere buitenlanders en bijklussers, én de ermee gepaard gaande prijzendruk zijn een serieuze bedreiging voor de gezondheid van de schilder- en decoratiesector. Vooral voor de bedrijven mét personeel. Die ergeren zich ook aan de overvloed aan regeltjes en paperassen en zien het vinden van gekwalificeerd personeel alleen maar moeilijker worden. De sector heeft nood aan meer zogenaamde freelancers. Die bieden een antwoord op de groeiende vraag naar kwaliteit en flexibiliteit. Dat blijkt uit de jongste enquête van Bouwunie bij haar leden schilders-decorateurs.

De meerderheid van de ondervraagde schilder- en decoratiebedrijven heeft momenteel genoeg werk maar 22% heeft te weinig opdrachten. Voor de volgende maanden ziet het er beter uit. 44% zegt meer opdrachten in het vooruitzicht te hebben. 6% geeft aan dat ze minder werk verwachten.
Gemiddeld gezien rekenen de schilders-decorateurs voor een werkuur 39,21 euro aan, exclusief materialen en btw. Een zelfstandige vraagt minder, een bedrijf met personeel meer. De loonkost weegt zwaar door. Voor 8 op 10 is dat een correcte prijs. Maar velen zeggen dat deze vaak te hoog is voor de klanten en dat ze zichzelf hiermee dikwijls uit de markt prijzen.

De druk op de prijzen en de bikkelharde concurrentie die aan de basis ligt, zijn een serieuze bedreiging voor de toekomst. Vooral dan bij de schilder- en decoratiebedrijven mét personeel (zegt 84% van hen). Ook de concurrentie van goedkopere buitenlandse bedrijven is voor de werkgevers een groot probleem (82%). De overvloed aan regels en paperassen waarmee ze elke dag te maken hebben (77%) vult hun top drie van knelpunten aan. Daarnaast scoort ook het vinden van gekwalificeerd personeel hoog (76%). 53% vindt dit zelfs een zeer ernstig probleem. Op 5 staat de concurrentie van de doe-het-zelf-sector (60%). Bij de zelfstandigen staat dit dan weer op nummer één (66%). De concurrentie van goedkope buitenlanders op twee (63%). Sinds de bijkluswet en de afschaffing van de vestigingswet neemt de concurrentie alleen maar toe. Het is heel moeilijk opboksen tegen individuen die een minder hoge loonkost hebben, minder regels hebben of er zich gewoon niet aan houden.

De schilder-decorateur tracht het verschil te maken met de kwaliteit van zijn werk. 84% ziet dat als zijn sterkste punt. Andere belangrijke succesfactoren om de klant te overtuigen, zijn het geven van advies op maat en het snel en flexibel kunnen inspelen op de vragen van de klant.

De schilders-decorateurs snakken naar een manier om soepeler te kunnen samenwerken. Met minder rompslomp en met minder strakke regeltjes. De freelancer past perfect in dit plaatje. Enerzijds zijn er hoe langer hoe meer mensen die autonoom en flexibel willen werken, zonder meteen een hele onderneming met werknemers te ambiëren. En anderzijds hebben bedrijven nood aan goede, vlot inzetbare werkkrachten die hun vak kennen en vaak specialisten zijn. Om te engageren voor een bepaald project of een specifiek onderdeel daarvan.

Dat er schroom bestaat om voluit samen te werken met freelancers heeft te maken met de arbeidsrelatiewet. Die is te streng voor onderaanneming in de bouw. Freelancers dreigen erdoor weggezet te worden als schijnzelfstandige. Terwijl het helemaal niet de bedoeling is om te frauderen of sociale regels te omzeilen. Niet door het bouwbedrijf-hoofdaannemer en niet door de zelfstandige-onderaannemer. “De arbeidsrelatiewet moet dienen waarvoor ze echt bedoeld is”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Om manifeste en bewuste fraude, uitbuiting en sociale dumping te bestrijden. We moeten echt af van het idee dat elke zelfstandige in de bouw in een B2B-omgeving een schijnzelfstandige is. Dat is niet zo!” Bouwunie vraagt dus om de wet op de schijnzelfstandigheid of arbeidsrelatiewet dringend aan te passen.

Ook interessant