Duurzaam Bouwen

Saint-Gobain en Bart Tommelein over de energietransitie

Saint-Gobain en Bart Tommelein over de energietransitie
Op 16 februari 2017 vond een gesprek plaats tussen Pierre-André de Chalendar, CEO/voorzitter van de internationale groep Saint-Gobain en Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein. Op het persmoment achteraf, tijdens de professionele dagen van Batibouw, beantwoordden zij de vragen van de aanwezige journalisten.

Een wereldleider op het vlak van duurzaamheid

Saint-Gobain is een internationale groep met een wereldwijde omzet van bijna 40 miljard euro, actief in 66 landen, gespecialiseerd in productie en distributie van bouw-, renovatie- en high performance materialen. In België is de groep actief met 11 dochterondernemingen waaronder Saint-Gobain Building Glass, Glassolutions, ISOVER, Gyproc en Weber.

Het is de ambitie van Saint-Gobain om de referentie voor een duurzame habitat te worden door het aanbieden van innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op het vlak van groei, energiebesparing en milieubescherming. Meer dan 80% van de omzet van de groep wordt gerealiseerd op bouwmarkten in de nieuwbouw, renovatie en infrastructuur. Als gevolg van de sterke toename van de wereldbevolking, stijgende bevolkingsconcentratie in de steden, en de opkomst van een nieuwe middenklasse in landen met een sterke groei, stijgt de behoefte aan woningen en infrastructuur en stijgt de vraag naar efficiënte oplossingen die toegankelijk en aangepast zijn aan de lokale omstandigheden.

De Chalendar: “Energie-efficiëntie is een belangrijke drijfveer voor Saint-Gobain. Het verheugt ons te zien dat men in het Vlaams Gewest wat dat betreft op dezelfde lijn als ons zit. Hier gebeuren heel wat zaken die op Europees niveau als goedepraktijkvoorbeelden zouden kunnen verspreid worden.”

Duurzame habitat als oplossing voor een energietransitie

In deze context is de impact van de energierekening op de koopkracht van de bevolking, de noodzaak om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en de strijd tegen de klimaatverandering een universele bezorgdheid die de Saint-Gobaingroep in de kern van zijn missie plaatst.

Een duurzame habitat biedt beslissende antwoorden op de uitdagingen van de energietransitie. In elke fase van zijn levenscyclus, verbetert een duurzaam gebouwde en beheerde nieuwbouw of renovatie de kwaliteit van het leven, terwijl het de consumptie van natuurlijke hulpbronnen en de negatieve impact op het milieu, inclusief de koolstofvoetafdruk vermindert.

De Chalendar: “We zien dat velen nogal vaak oog hebben voor de esthetische aspecten van gebouwen, maar de boodschap is nog niet bij iedereen doorgedrongen dat duurzaamheid en energie-efficiëntie niet ten koste gaat van esthetiek en comfort. Zelf heb ik het liever over thermisch comfort dan over energie-efficiëntie. Duurzaamheid en comfort gaan hand in hand. “

De oplossingen van Saint-Gobain voor een duurzame habitat dragen niet enkel bij op het vlak van duurzaamheid maar tevens aan het comfort en het welzijn van de gebruikers, of het nu gaat om het thermisch comfort in een gebouw, het akoestisch comfort, veiligheid of esthetische kwaliteit o.a. door middel van de beglazing en de aanwezigheid van natuurlijk licht.

De Chalendar: “De industrie is er om oplossingen voor te stellen. We doen ook veel inspanningen om onze installateurs te trainen om te communiceren over die oplossingen met de eindgebruiker. De overheid moet de normen opstellen waardoor die oplossingen ook toegepast worden. Verder moet de overheid ons inziens ook incentives voorstellen in de vorm van bijvoorbeeld premies of goedkope leningen. “

Saint-Gobain en Bart Tommelein over de energietransitie

Transitie als beleidsdoelstelling

Het Vlaamse energiebeleid zet in op de transitie naar een toekomstgericht energiesysteem dat betrouwbaar blijft en meer competitief wordt en koolstofarmer is. De transitie naar een koolstofarm, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem kan maar lukken als er gericht en kostenbewust geïnvesteerd wordt in o.a. energie- en gebouweninfrastructuur, alle betrokkenen samenwerken en het draagvlak voor de transitie behouden blijft. De energietransitie brengt enorme economische opportuniteiten met zich mee als Vlaanderen volop inzet op onderzoek en innovatie van hernieuwbare energietechnologieën, energieopslag en Smart Grids. Door het innovatiepotentieel in energietechnologie in Vlaanderen verder te versterken kan de Vlaamse industrie een groeiend aandeel verwerven in deze internationale groeimarkt.

Renovatie in een hogere versnelling

De renovatie van woningen moet in een hogere versnelling voor gans Vlaanderen. Hiervoor werkt Vlaanderen onder andere aan de inzet van het renovatieadvies, de opwaardering van het EPC tot een EPC+, de uitbouw van een woningpas en de vernieuwing vanaf dit jaar van de energiepremiestelsels. Voor nieuwbouw ligt de focus vooral op het verder faciliteren van bijna-energieneutrale woningen.

Tommelein: “De waarde van een woning wordt bepaald door de keuzes die men maakt op het vlak van materialen. Daarbij spelen isolatie, ventilatie en hernieuwbare energie een belangrijke rol. Bij nieuwbouw zien we dat de meeste bouwers al verder gaan dan de huidige norm van het e-peil. Ik geloof in de transitie van centrale energieproductie naar een decentrale waar gezinnen en bedrijven zelf zo veel mogelijk eigen elektriciteit opwekken. “

Samen met verschillende bedrijven uit de bouwsector – waaronder een aantal dochterbedrijven van Saint-Gobain - heeft Vlaanderen het Renovatiepact opgezet. De centrale doelstelling is een substantiële verhoging van de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand. De ultieme ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

Tommelein: “Het is belangrijk dat we in Vlaanderen het patrimonium energie-efficiënt renoveren. We zien dat veel mensen de stap niet zetten omdat ze problemen hebben met het coördineren van de werken. Daarom voorzien we de burenpremie. Als 10 mensen besluiten de werken gezamenlijk uit te voeren, kunnen ze beroep doen op een coördinatiepremie voor diegene die hen begeleidt.”

De rol van Saint-Gobain in de Vlaamse energietransitie

De groep ontving vorig jaar het ‘Ik BENOveer’-voorloperslabel. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met voldoende professioneel advies, zodat de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde worden genomen. Producten en bedrijfsstrategieën zoals deze door de Saint-Gobaingroep worden ontwikkeld spelen een belangrijke rol in dit transitietraject.

Zowel Saint-Gobain Building Glass als ISOVER beschikten als eerste op de Belgische bouwmarkt over een EPD (milieuproductontwikkeling) voor al hun producten voor de bouwmarkt. Pioniers op het vlak van duurzaamheid ! ISOVER is in zijn sector nog steeds de enige.

Producten die over een EPD beschikken kunnen voldoen aan methodologieën als BREEAM en LEED die duurzaamheid in gebouwen en bouwproducten nastreven.

Ook de vloeroplossingen van Weber zijn duurzaam en dragen bij aan een hoger comfort. Het zijn dunne gietvloeren die voor een uitstekende warmtegeleiding bij vloerverwarming zorgen waardoor veel minder energie verloren gaat. Ze zijn emissie arm, wat de luchtkwaliteit bevordert en de complementaire mat zorgt voor extra akoestisch comfort van deze vloeren.

Het rechtopstaand kunnen gieten, biedt ook aan de plaatser een groot ergonomisch comfort.

Vorig jaar huldigde Saint-Gobain de warmtekrachtkoppeling (WKK) van Gyproc in. Dankzij deze installatie wekt Gyproc meer dan 60% van zijn eigen elektriciteit op in de site te Kallo. Dit project past in de duurzaamheidsstrategie van Gyproc die gericht is op maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder meer via de productie van “Cradle to Cradle”-gecertificeerde producten en de recyclage van ca. 40.000 ton afval van gipsplaten per jaar.

Ook interessant