Historisch engagement in de Vlaamse energiesector

  BE   20 juni 2016 Bron: Vlaamse regering
Meer dan dertig organisaties ondertekenden gisteren samen met Vlaams minister van energie Bart Tommelein de engagementsverklaring voor een Energievisie en Energiepact. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat zoveel organisaties zich ertoe verbinden samen te werken aan een energievisie voor de toekomst. Minister Tommelein: ďIk ben verheugd dat zovelen zich engageren om de noodzakelijke energieomslag te maken. Dit is een positief signaal; de start van de Vlaamse energietransitie, breed gedragen in de samenleving.Ē

De engagementsverklaring die meer dan dertig organisaties gisteren ondertekenden voor een energievisie en een energiepact, wil Vlaanderen voorbereiden op de afspraken gemaakt tijdens de klimaattop in Parijs. Voor energie betekent dit dat het aandeel hernieuwbare energie de lucht in moet zonder aan de energievoorziening te raken. Daarnaast moet de energiefactuur betaalbaar blijven.

Met de ondertekening gingen de partners akkoord met tien uitgangspunten. Vlaanderen maakt de transitie naar een efficiŽnt, hernieuwbaar, flexibel, competitief en betaalbaar energiesysteem.

Alle betrokken actoren, sectorfederaties, vakbonden, milieubewegingen, werkgevers, universiteiten en andere stakeholders beloofden actief en constructief mee te werken aan een Energievisie en Energiepact. ďDe ondersteuning is ongezien, alle stakeholders geven ons een ruim mandaat om samen met hen een Energievisie uit te werken. Iedereen is zich bewust van de inspanningen die Vlaanderen moet leveren op vlak van hernieuwbare energie. Dit is dť kans om samen naar een breed gedragen visie te werkenĒ, besluit Bart Tommelein.

Volgende partners ondertekenden de engagementsverklaring: Boerenbond, Restore, Febiga, SERV, Febeliec, Unizo, OVED, PMV, Verso, ODE Vlaanderen, WNVL, Cogen Vlaanderen, VITO, UGent, Smartgrid Flanders, ACV, Energy Saving Pioneers, Bond Beter Leefmilieu, VOKA, Eandis, Infrax, VVSG, Traxio, NAV, NSZ, Febeg, Essenscia, Agoria, Elia, Bouwunie, EnergyVille.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo