Vastgoed

Ruimtelijke invulling voor Domein Zuster Franciscanessen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Domein Zusters Franciscanessen’ te Wuustwezel goedgekeurd. De site van het klooster, dat reeds midden 2010 verlaten werd door de kloosterzusters, krijgt nu een nieuwe invulling.

'Het domein werd aangekocht door Stichting Kempens Landschap, het gemeentebestuur van Wuustwezel en enkele privépartners. Bedoeling is nu om het een gemeenschapsfunctie te geven, weliswaar met de garantie dat de kapel en bepaalde gevelelementen van het klooster behouden blijven’, aldus gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen (open vld).

Langsheen de Bredabaan, waar nu het voormalig klooster en de kapel staat, zal een woonzorgcentrum opgericht worden met 200 woongelegenheden. De hoeve wordt een plattelandseducatief centrum en aan de begraafplaats van de zusters komt een informatiepunt waar de geschiedenis van het domein en de missionering van de Franciskanessen zal worden geschetst. Vzw Coda kan haar bestaand gebouw renoveren en op termijn uitbouwen. Het park blijft behouden. Er zal echter wel een scheiding komen tussen het park en de gebouwen van vzw Coda, om zo de privacy van de patiënten te waarborgen.

‘Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan krijgt de gemeente Wuustwezel de gelegenheid om een sociale en publieke invulling te geven aan het Franciscanessenklooster. Een invulling die vooral gericht is op behoud van het domein’, besluit Koen Helsen.