Rookbeheersing essentieel voor veiligheid

  NL   13 maart 2020 Bron: BBN
Rookbeheersing essentieel voor veiligheid
Bij een brand is het ontstaan van rook direct en indirect levensbedreigend. Uiteraard direct door het inademen ervan kan rook iemand verwonden of doden. Maar indirect leidt rook tot ernstige verstoring van vluchtmogelijkheden bij brand, waardoor de veiligheid van de mensen in het pand ernstig in het geding is. Beheersing van rook in gebouwen is dus essentieel voor de veiligheid. Over hoe dat kan en wat de aandachtspunten zijn bij ontwerp, bouw, verbouw en beheer van gebouwen, organiseert Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) op 18 juni a.s. de themabijeenkomst ĎBrandveiligheid door rookbeheersingí.

Keynote speeches zijn er van Lieuwe de Witte, senior onderzoeker en adviseur brandpreventie bij de brandweeracademie (onderdeel Instituut Fysieke Veiligheid), die ingaat op de resultaten van het praktijkonderzoek naar rookverspreiding in een leegstaand woon-zorgcentrum in Oudewater; Rudolf van Mierlo, senior adviseur brandveiligheid bij DGMR, beantwoordt de vraag waaraan u tenminste moet voldoen binnen het nieuwe BBL, en Maarten de Groot, directeur/eigenaar van Altavilla B.V., adviesbureau voor bouwprojectmanagement en brandveiligheid, behandelt de huidige stand van zaken van rookbeheersing binnen gebouwen.

Tijdens de themamiddag is er een kennisplein waar bezoekers direct hun vragen kunnen stellen aan de specialisten uit de BBN-productwerkgroepen en aan de sprekers.

De rookbeheersing in een gebouw heeft grote invloed op de veiligheid van de mensen in dat gebouw. Gebouweigenaren en huurders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in het gebouw. Centrale vraag van de bijeenkomst is dan ook: hoe is de staat van de rookbeheersing in uw gebouw? Andere te beantwoorden vragen zijn: wat valt er te leren over rookverspreiding en het effect ervan op gebouwgebruikers en hulpverleners? Hoe zie ik het risico op een moment dat ik nog maatregelen kan nemen om dit te verlagen? Welke technische invulling kan gegeven worden aan het voorkomen van rookverspreiding in het gebouw (denk hierbij aan deuren, rookdichting, doorvoeringen maar ook Rook- en Warmte-Afvoersystemen (RWA) en overdrukinstallaties)?

De eisen aan rookbeheersing, die met de NEN 6075 zijn verhelderd en duidelijker zijn omschreven, komen aan bod. Deze norm is opgenomen in het nieuwe BBL, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving, dat in 2021 wordt ingevoerd. Wat deze eisen inhouden, wat ze betekenen voor de veiligheidsrisicoís en waarom ze nu al toegepast worden, komen ter sprake. De NEN 6093, beoordeling Rook- en Warmte-Afvoersystemen, wordt op dit moment herzien.

De bijeenkomst start op 18 juni om 12.30 uur, eindigt 17.00 uur en is bedoeld voor iedereen die met brandveiligheid heeft te maken: van brandveiligheidsadviseur tot en met gebouweigenaren. Doel van de bijeenkomst is het creŽren van bewustwording van het belang van rookbeheersing voor de veiligheid van gebruiker en hulpverlener.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo