Renteloze lening van 30.000 euro kan renovaties bevorderen

  BE   12 december 2019 Bron: Confederatie Bouw
Renteloze lening van 30.000 euro kan renovaties bevorderen
Alhoewel het Vlaams klimaatplan voor gezinnen geen renovatieplicht bevat, overweegt de Vlaamse regering nu toch concrete maatregelen om gezinnen ertoe aan te moedigen het bestaande woningpatrimonium energiezuiniger te maken. Vooreerst is er het voorstel om renteloze leningen tot 30.000 euro voor renovatiewerken toe te kennen. Bovendien is de regering van plan om ook de registratierechten voor de uitvoering van sloopwerken met 1% extra te verminderen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is van oordeel dat deze maatregelen effectief het aantal renovatie- en sloopwerken kunnen doen toenemen

Stel dat de komende jaren de hypothecaire rente 1% bedraagt, bespaart de ontlener dankzij de renteloze lening 3.000 euro. Bij een rente van 2% loopt de besparing op tot 6.361 euro en bij een rente van 2,5% tot 8.300 euro. Een ander mogelijk voordeel van de renteloze lening is dat de gezinnen dan minder moet moeten lenen bij hun bank. De loan-to-value ratio voor de banklening zal dus beter zijn waardoor de ontlener betere voorwaarden kan krijgen of meer kapitaal kan ontlenen.

Bovendien is de regering van plan bij renovatiewerken de registratierechten met 1% extra te verlagen. Bij een woning met aankoopprijs van 250.000 euro kan daardoor nog eens 2.500 euro worden bespaard. De VCB is wel van oordeel dat het verschil van 1% met nieuwbouw te laag is. Daarnaast zijn er nog premies voor rationeel energiegebruik van een duizendtal euro mogelijk. Voor zover de renovatie 50.000 euro kost, doet de consument een voordeel van 20%. Op basis van deze optelsom komt de VCB op een bedrag waarmee gezinnen tot een renovatie kunnen worden gemotiveerd.

Maar om gezinnen tot een grondige renovatie te motiveren, zou het bedrag van de renteloze lening moeten worden opgetrokken. Dat is zeker het geval als de renovatie gepaard gaat met de verwijdering van asbest, wat de renovatiekosten hoger kan doen oplopen. Een verhoging van het maximaal ontleningsbedrag van 30.000 tot bijvoorbeeld 50. 000 euro is dan ook aan te raden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo