Verbouwen

Renovatiemarkt veert opnieuw op na jarenlange teruggang

Renovatiemarkt veert opnieuw op na jarenlange teruggang
Na een jarenlange teruggang is het aantal vergunningen voor woningrenovaties in Vlaanderen opnieuw aan het stijgen. De orderboeken van de renovatie-aannemers blijken momenteel ook relatief beter gevuld. Maar tegelijk stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vast dat er nog een lange weg te gaan is vooral echt sprake zal zijn van een verdubbeling van het aantal renovatiewerken en van de verhoopte renovatiegolf. Daarvoor is het afwachten op de impact van een aantal nieuwe Vlaamse steunmaatregelen die in 2021 zijn gestart of nog voor 2022 zijn gepland.

De recentste statistieken over de vergunde woningrenovaties in Vlaanderen tonen aan dat tot en met oktober 2020 ongeveer 16.000 renovaties werden vergund. Het ziet er dus naar uit dat 2020, ondanks de coronacrisis, op het vlak van vergunningen een relatief goed renovatiejaar zal worden. In 2019 werden tijdens diezelfde tien maanden slechts ongeveer 13.500 woningrenovaties vergund. Ook in de periode 2011-2016 werden voor een volledig jaar maar 15.000 à 16.000 renovatievergunningen toegekend. In het eerste decennium van deze eeuw daarentegen werden jaarlijks nog 17.000 à 19.000 vergunningen voor woningrenovaties goedgekeurd.

Dat de woningrenovaties nu opnieuw toenemen, is een goed teken voor de CO2-reductie in ons land. Die is voor 40% afkomstig van bestaande gebouwen. Of het licht toenemend aantal woningrenovaties nu tot een renovatiegolf zal leiden, hangt af van het succes van de nieuwe maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen en nog zal ondernemen.

Voor 2021 heeft de Vlaamse regering een aantal premies verhoogd (voor beglazing en na-isolatie), specifieke incentives gegeven voor isolatie in combinatie met asbestverwijdering en een nieuwe EPC-labelpremie ingevoerd die wordt toegekend wanneer eigenaars erin slagen via renovaties het EPC-peil van de woning te verbeteren. Bovendien kunnen nieuwe eigenaars vanaf dit jaar ook al een renteloos renovatiekrediet aanvragen. En vanaf 2022 treedt de eengemaakte woningrenovatiepremie in voege.

Of de budgetten die de Vlaamse regering voor al deze maatregelen heeft uitgetrokken (onder meer via het Vlaamse herstelplan), effectief zullen worden benut, zal afhangen van het succes van deze maatregelen bij de particulieren. Sensibilisering is hier het sleutelwoord. De VCB wil hier via haar communicatie naar de aannemers zeker toe bijdragen.

Tegelijk stelt de VCB vast dat steeds meer aannemers zich nu toeleggen op de uitvoering van totaalrenovaties op maat van de klanten. Voor grotere renovatieprojecten is het nuttig die met bouwteams van aannemers en architecten aan te pakken. Maar ook digitale technieken zullen bij woningrenovaties aan belang winnen, zoals het opmeten van bestaande gebouwen met geavanceerde 3D-meetmethoden. Ook inspecties met drones zullen hierbij behulpzaam zijn.

Ook interessant