Verbouwen

Renovatie van 3 woonblokken in Borgerhout tot 52 BEN-appartementen

Renovatie van 3 woonblokken in Borgerhout tot 52 BEN-appartementen
In aanwezigheid van Vlaams minister Liesbeth Homans vond zopas de eerstesteenlegging plaats van een nieuw woonproject van De Ideale Woning aan de Herman Van den Reeckstraat in Borgerhout. Daar ging de sociale huisvestingsmaatschappij eerder van start met de omvangrijke renovatie van 3 bestaande woongebouwen tot 52 BEN-appartementen met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Binnen een termijn van 3 jaar moet aannemer Six rond zijn met deze realisatie. Het ontwerp is van Groep Archo-architecten.

Het project in Borgerhout wordt begrensd door de Bouwhandelstraat, Berchemlei, Herman Van den Reeckstraat en Spillemansstraat. De 3 te renoveren woongebouwen, samen 1 architecturaal geheel, dateren uit de periode eind jaren 50 en bieden gezamenlijk plaats aan 64 kleine woongelegenheden. De geplande doorgedreven renovatie maakt het mogelijk om verscheidene eenheden samen te voegen en op het gelijkvloers grote appartementen te voorzien, bereikbaar vanaf de straat en met een klein privétuintje.

Om te voldoen aan de huidige oppervlaktenormen van de sociale huisvesting worden in de nieuwe indeling maar 52 wooneenheden voorzien. Volgens de huidige behoeften qua gezinssamenstelling wordt het een mix van verschillende types van appartementen, gaande van 1 slaapkamer tot grote appartementen op de benedenverdieping met 4 en 5 slaapkamers. Alle waardevolle bomen blijven behouden. Ze werden zorgvuldig ingemeten en de tuin wordt rond deze bomen verder aangelegd.

Toekomstgerichte aanpak

Het EFRO-dossier voorziet ook in de optimalisatie van de 3 bestaande woongebouwen op het vlak van energie. Eind jaren 50 was er van isolatie van de buitenmuren, dak, vloer en buitenschrijnwerk nauwelijks of geen sprake. Ook de technieken voor verwarming, warm waterproductie en ventilatie zijn totaal verouderd. Nu kiest De Ideale Woning resoluut voor een toekomstgerichte aanpak en voor een renovatie tot een bijna-energieneutraal (BEN) gebouw met een E-peil 60 per appartement. Dit betekent dat eerdere ingrepen aan de gevel volledig verwijderd worden.

Elk appartement wordt omgevormd tot een BEN-eenheid binnen het geheel. Alle wooneenheden zullen voldoen aan zowel de ERP2020-doelstelling als aan de BEN2050-doelstelling van de Vlaamse overheid. Alle appartementen halen de E60-norm of lager. Ook de buitenkant van de gebouwen zal beantwoorden aan de opgelegde waarden. De warm waterproductie zal grotendeels op basis van hernieuwbare energie werken in combinatie met een aantal collectieve condensatieketels.

Renovatie van 3 woonblokken in Borgerhout tot 52 BEN-appartementen

Nog maar weinig toegepast

“Een doorgedreven BEN-renovatie is binnen de sociale huisvesting nog maar weinig toegepast. Voor het patrimonium van De Ideale Woning is dit in elk geval een primeur. Hiermee slagen we erin om aan 150 mensen een hoogwaardig geïsoleerde, comfortabele en toekomstgerichte woning

te geven die ook lang na 2020 zal voldoen aan de nieuwe standaard. We stellen hiermee een voorbeeld voor onze volgende projecten en ook naar andere huisvestingsmaatschappijen toe. De Ideale Woning wil op dat vlak een voortrekkersrol spelen”, benadrukt voorzitter Dirk de Kort.

“De renovatie zorgt voor een verlaging van de energiefactuur voor de sociale huurders en maakt sociaal BEN-wonen mogelijk. Met dit project beogen we ook een gezonde leefsituatie voor de bewoners, een onderhoudsvriendelijk gebouw voor de beheerder en een groen en leefbaar binnengebied. Met de steun van EFRO en de VMSW maken we hiervan een voorbeeldproject in de complexe stedelijke context.”