Vastgoed

Regie der Gebouwen wint publieksprijs op de Publica Awards

Regie der Gebouwen wint publieksprijs op de Publica Awards
Rijksarchief in Antwerpen
De Regie der Gebouwen heeft op vrijdag 18 maart 2022 de publieksprijs gewonnen op de Publica Awards met het project voor de renovatie van het Rijksarchiefgebouw in Antwerpen. De Publica Awards bekronen jaarlijks de beste overheidsprojecten.

De Regie der Gebouwen was maar liefst 3 keer genomineerd in de categorie "Heritage & Architecture": voor de renovatie van de gebouwen van het Rijksarchief in Antwerpen en in Aarlen en voor de dakenrenovatie van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark.

De prijzen werden enerzijds bepaald door een professionele jury, anderzijds kon het publiek gedurende enkele weken via de website van de Publica Awards stemmen op hun favoriete project. Het was het Rijksarchief in Antwerpen dat in de categorie “Heritage & Architecture” met de meeste online stemmen ging lopen en dus de publieksprijs kreeg.

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “Ik wil alle betrokken medewerkers van de Regie der Gebouwen en het Rijksarchief bedanken die bijgedragen hebben aan dit mooie project. Het behouden en herstellen van het federale erfgoed is één van de belangrijkste missies van de Regie der Gebouwen, en dit project is hier een mooi voorbeeld van!”

Een hedendaags en functioneel archiefgebouw met authentieke elementen

Op 6 april 2021 heropende het Rijksarchief in de Antwerpse Zurenborg-wijk haar deuren voor het grote publiek. De Regie der Gebouwen voerde de afgelopen jaren grondige renovatie- en restauratiewerken uit in dit prachtige gebouw, dat dateert uit 1905-1906.

Het Rijksarchief in Antwerpen stond in het begin van de 20ste eeuw internationaal aangeschreven als een vooruitstrevend archiefgebouw door haar innovatieve bouwtechnieken om de archieven te beschermen tegen brand en vocht.

Bij de verbouwingen werden deze authentieke elementen en de grandeur van het gebouw zoveel mogelijk in ere hersteld.

Tegelijkertijd werd het omgevormd tot een hedendaags, functioneel en comfortabel archiefgebouw. Zo werd de opslagcapaciteit voor de archieven uitgebreid, werden er zowel voor de personeelsleden als de bezoekers vernieuwde ruimtes ingericht en werden er ook hedendaagse technieken geïnstalleerd voor de optimale bewaring van de archieven.

Publieke functie

Dankzij de geslaagde renovatie kan het Rijksarchief zijn rol als centrum van historische kennis en bewaarplaats van waardevol erfgoed in de Antwerpse wijk Zurenborg terug opnemen. Bezoekers kunnen er onder meer Antwerpse archiefbestanden uit het ancien régime en de archieven van de provincie Antwerpen raadplegen.

Meer info over het project op deze website