Nieuwbouw

Oude AstraZeneca en Therabel-site maakt plaats voor groene woonomgeving

Oude AstraZeneca en Therabel-site maakt plaats voor groene woonomgeving
In de Ukkelse wijk Calevoet maken de oude kantoorsites van Therabel en AstraZeneca, gelegen aan de Egide Van Ophemstraat, binnenkort plaats voor een nieuwe groene woonwijk. Projectontwikkelaars CORES Development, LIFE en MIIX maakten hiervoor een masterplan op dat een gemengde ontwikkeling voorstelt met een divers woonaanbod van 250 appartementen en penthouses, aangevuld met buurtondersteunende functies, zoals een crèche en praktijkruimtes. Bogdan & Van Broeck, het bureau van voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, en POLO Architects zorgen voor het ontwerp van deze levendige en autovrije wijk, met ruimte voor mens en natuur.

De Zuidelijke rand van Brussel is al jaren een erg aangename en aantrekkelijke plek om te wonen. Door het herontwikkelen van de verouderde kantoorsite dragen ontwikkelaars CORES Development, LIFE en MIIX hun steentje bij aan de verdere opwaardering van de buurt: de ruimte wordt optimaal benut, vergroend en het woonaanbod wordt kwalitatief uitgebreid. De volledige site ligt op fiets- en wandelafstand van het centrum van Ukkel en op een boogscheut van het station Calevoet vanwaar je met de trein binnen de 10 minuten op de Grote Markt van Brussel staat.

“We kozen ervoor om de herontwikkeling van beide kantoorgebouwen vanuit een integrale en gezamenlijke visie aan te pakken. Zo leggen we niet enkel de expertise van alle partners bij elkaar, we zorgen er ook voor dat het landschapsontwerp in elkaar overloopt en fysieke grenzen een abstract gegeven worden waardoor bijna 70% van het terrein vergroend wordt, wat meer dan een verdriedubbeling is van de huidige toestand en een grote meerwaarde betekent voor de volledige buurt.” aldus Pieter-Jan Van Loock van CORES Development.


Stedelijk wonen in de natuur

Het masterplan voor deze nieuwe woonwijk komt van de tekentafel van Bogdan en Van Broeck, het bureau van voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Bij het ontwerpen van de gebouwen krijgen ze hulp van POLO Architects en Omgeving als landschapsbureau.

Het masterplan wil dit weinig aantrekkelijk bedrijventerrein veranderen in een woongebied midden in de stadsnatuur met hoge kwaliteit qua biodiversiteit, permanent toegankelijk voor publiek en aangelegd als een beboste zone die aansluit op het achterliggende bos.

De kantoorgebouwen worden vervangen door een aantal kleinere gebouwen, ingepland in dambordpatroon. Zo wordt elk gebouw omringd door bomen en parktuinen. Bovendien zorgt dit voor een grote doorlaatbaarheid voor regenwater en voor een genereuze doorwaadbaarheid van de site voor voetgangers en fietsers. Het historisch pad dat te zien isop de Ferraris kaart van 1776 wordt in ere hersteld en maakt de missing link van stad naar natuur compleet.

Kevin Mervielde, Development Manager van MIIX, benadrukt het duurzame ontwerp: “Door het zorgvuldig inplanten van de gebouwen in de bestaande én nieuwe groenzones, wordt het achterliggende bos letterlijk doorgetrokken in de ontwikkeling. De combinatie van de groene omgeving en geen gebruik van fossiele brandstoffen zijn voor ons een must en een troef voor het woonaanbod. We combineren hiervoor geothermie en grondwarmte, in combinatie met een centrale waterpomp.”


Leo Van Broeck verduidelijkt de inplanting van de gebouwen: “De bebouwingsdichtheid en de bouwhoogte worden trapsgewijs aangepast zodat we steeds aansluiten bij de bouwhoogte op de aangrenzende percelen. Door deze transitie ontstaat er een veelheid aan woontypologieën op maat van verschillende gezinssamenstellingen en leeftijdsgroepen. Allen in relatie tot de natuur en in nauw contact met de stad.”


Buurtinfomoment en participatie

Na een intensief voortraject van overleg met verschillende overheidsdiensten presenteerde het team van architecten en ontwikkelaars deze week het ontwerp aan de buurt via een digitaal infomoment.

“We hechten veel belang aan open communicatie en willen de buren correct informeren door hen het ontwerp persoonlijk te presenteren. Daarnaast is dit ook een moment waarbij we openstaan voor input en suggesties van de buurt die de meerwaarde van het project nog verder kunnen aansterken.” zegt Toon Haverals, CEO LIFE.


“We juichen toe dat de buurt als eerste geïnformeerd werd over dit project tijdens een infoavond. Daarnaast is de gemeente uiteraard verheugd te zien dat in deze wijk, in volle ontwikkeling, met kwalitatieve projecten een meerwaarde wordt geboden. Wij vinden het noodzakelijk om een balans te vinden tussen woonbehoeften, het behouden van een zekere diversiteit, respect voor het milieu en kwaliteit van leven in het algemeen.” zegt Jonathan Biermann, schepen van Wonen Ukkel.


Planning en tijdelijke invulling

Momenteel wordt het leegstaande gebouw van AstraZeneca gebruikt door een aantal vzw’s en creatieve bedrijven, van filmstudio’s tot een opslagplaats van mondmaskers en handgels. In de komende maanden zal het gebouw ook tijdelijk worden ingericht als vaccinatiecentrum.

De ontwikkelaars hopen de aanvraag voor de omgevingsvergunning in het tweede kwartaal van 2021 te kunnen indienen. Als alles volgens plan verloopt, starten de eerste werken aan de nieuwe woonwijk in 2022. De toekomstige bewoners kunnen dan in 2024 hun intrek nemen in hun nieuwe woning.

Ook interessant