Open VLD wil btw op sloop en heropbouw verlagen naar 6%

  BE   4 februari 2019 Bron: Confederatie Bouw
Open VLD wil btw op sloop en heropbouw verlagen naar 6%
De Confederatie Bouw staat volledig achter het voorstel van Open VLD om het btw-tarief op sloop en heropbouw in heel BelgiŽ te verlagen van 21 naar 6%. Die maatregel schuift de sectorfederatie zelf prominent naar voor in haar memorandum en is erg belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen in ons land te beperken.

8 op de 10 woningen in ons land werden voor 1985 gebouwd. In totaal gaat het om 5,5 miljoen woningen waarvan de energieprestaties matig tot slecht zijn. Woningen en gebouwen zijn goed voor 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen in ons land.

ďDoor massaal in te zetten op energievriendelijke renovatie en nieuwbouw kunnen we een mooie slag slaan bij het terugdringen van de uitstoot van CO2Ē, weet Robert de MŻelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. De sectorfederatie is dan ook erg tevreden dat Open VLD de verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor sloop en heropbouw meteen of tafel zal leggen bij de komende regeringsonderhandelingen. Nu geldt dat verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw slechts in 32 stedelijke gebieden in ons land.

In Vlaanderen bestaat er sinds kort de slooppremie voor wie buiten die stedelijke gebieden woont. Die forfaitaire premie bedraagt 7500 euro voor particulieren die een woning slopen en heropbouwen en is beschikbaar voor alle projecten met vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. Toch plaatst de Confederatie Bouw hier een serieuze kanttekening bij: deze premie weegt nog steeds niet op tegen een btw-voordeeltarief van 6 procent. Laten we uitgaan van een heropbouw met een bouwkost van 250.000 euro, maar dan tegen 6 procent btw in plaats van 21 procent btw. De besparing bedraagt dan 37.500 euro in plaats van 7500 euro via de Vlaamse slooppremie.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo