Dossier Coronavirus / COVID-19

Ook na Coronacrisis blijft ventilatie in gebouwen cruciaal

20 mei 2022 Bron: Confederatie Bouw
Ook na Coronacrisis blijft ventilatie in gebouwen cruciaal
De Vlaamse Confederatie (VCB) Bouw vraagt blijvende aandacht voor het belang van gezonde luchtkwaliteit in gebouwen. COVID-19 heeft de urgentie ervan voor het welzijn van bewoners of gebruikers van een gebouw op de voorgrond geplaatst. Maar niet alleen luchtdeeltjes van virussen zoals Corona vormen een aanzienlijk risico, ook vochtproblemen, oudere verwarmingstoestellen en allerhande materialen hebben een impact op de luchtkwaliteit in gebouwen. Daarom beklemtoont de VCB dat een goed ventilatiesysteem noodzakelijk is om ten allen tijde een gezond binnenklimaat te waarborgen. Zeker in drukke gebouwen waar heel wat mensen verzamelen. Voorts helpen ook het gebruik van laag emitterende materialen en het vermijden van te veel vocht in huis. De verschillende aandachtspunten, een digitale toolbox en opleidingen voor professionals en studenten komen op 24 mei aan bod tijdens een VCB-seminarie op Batibouw.

Uit een recente analyse in schoolgebouwen* blijken er – naast aërosolen van o.a. het coronavirus - heel wat verontreinigde stoffen aanwezig in klassen, die buiten het gebouw niet te detecteren zijn. Die zijn afkomstig van verschillende materialen en stoffen zoals verf, vloerbekleding, meubels, poetsproducten, luchtverfrissers, stiften enz. In oudere woningen kunnen oude gasverwarming en vochtproblemen in bijv. de badkamer nefast zijn voor het binnenklimaat. Kortom, er kunnen zich vervuilende stoffen opstapelen door aanwezige materialen en door het gebruik en het onderhoud van het gebouw.

Naast het belang van een CO2-meter als eerste hulpmiddel en indicator, is een goed ventilatiesysteem cruciaal. Want het openen van ramen is in veel omstandigheden geen houdbare strategie en is bovendien energetisch onvriendelijk. In Vlaanderen is goede ventilatie een systeemvereiste binnen de EPB-regelgeving, die geldt voor nieuwbouw en voor ingrijpende renovatie. De prestatie van het ventilatiesysteem wordt geattesteerd en gecontroleerd.

De voorbije jaren kende de aannemerssector al een hele evolutie wat betreft het gebruik van laag emitterende materialen. “Aannemers en installateurs dragen hun steentje bij tot de realisatie van een gezond binnenklimaat via o.a. de installatie én het onderhoud van ventilatiesystemen en via het gebruik van laag emitterende materialen en schilderverven bij afwerkingswerken. Zo heeft de verfkeuze een belangrijke invloed op de luchtkwaliteit. Niet alleen tijdens het schilderen maar gedurende de levensduur van het bouwwerk. De keuze voor minder polluerende materialen vereist professionele uitvoerders en de betrokkenheid van het hele bouwteam vanaf de ontwerpfase”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

ET'Air project op Batibouw op 24 mei 2022

De VCB is partner binnen het ET’Air-project dat inzet op kennisuitwisseling tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen rond luchtkwaliteit in gebouwen. Samen met haar partners organiseert de VCB op 24 mei 2022 een seminarie op Batibouw. Niet alleen worden een resem projectresultaten zoals een digitale toolbox en opleidingen naar voren geschoven, die zowel bestemd zijn voor professionals als voor studenten. Ook wordt een concrete case toegelicht: architect Philippe Samyn zal het Administratief Huis in Namen voorstellen, een gebouw van meer dan 10.000 m² dat volledig natuurlijk wordt geventileerd. Meer weten?

*VITO, binnenluchtkwaliteit in basisscholen, 2020.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo