Ventilatie

Drukke gebouwen zijn enkel coronaproof met ventilatiesysteem

Drukke gebouwen zijn enkel coronaproof met ventilatiesysteem
Uit recente overheidscontroles blijkt dat 1 op 3 horecazaken nog geen CO2-meter heeft. Nochtans gaat het om een eerste belangrijke hulpmiddel om de risico’s op corona-besmette luchtdeeltjes tot een minimum te herleiden. Bovendien beklemtoont de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat een goed ventilatiesysteem noodzakelijk is om een gezond binnenklimaat te garanderen. Zeker in gebouwen waar heel wat mensen verzamelen. Via het Europees project ET’air, dat grensoverschrijdend knowhow opbouwt omtrent gezonde binnenlucht, zet de VCB in op de promotie van een gezond binnenklimaat van gebouwen. Daarbij is een goed ventilatiesysteem onontbeerlijk.

“Uit een recente hoorzitting van de Commissie Welzijn en Energie van het Vlaams Parlement is gebleken dat het verluchten door middel van het openen van ramen in veel omstandigheden geen houdbare strategie is. Bovendien is dit energetisch onvriendelijk. Voor een gezond binnenmilieu is een goede ventilatie cruciaal. Daarom zijn dringend investeringen nodig in gebouwen die niet over een goed ontworpen ventilatiesysteem beschikken”, zegt Marc Dillen van de VCB.


Een gezond binnenklimaat staat hoger dan ooit op de agenda. Want hoe beter de ventilatie in een binnenruimte hoe kleiner het risico op de verspreiding van het coronavirus. De VCB wijst daarom het belang van een aangepaste aanpak voor scholen, kantoren, openbaar vervoer, publieke gebouwen en binnenruimtes zoals restaurants en cafés waar heel wat mensen verzamelen. Die hebben nood aan continue doorstroming met verse buitenlucht om eventuele corona-besmette aërosolen weg te werken of de concentratie ervan te verdunnen. Een CO2-meter is daarbij een eerste hulpmiddel. Die geeft aan of verluchting hoogdringend is. Vervolgens is de installatie van een slim ventilatiesysteem cruciaal. Dat houdt rekening met de energievereisten. Deze systemen dienen in de huidige COVID-19 context zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk.

"De VCB is partner in het ET’Air-project dat inzet op gezonde binnenlucht in gebouwen. De voorbije coronaperiode hebben we heel wat lessen kunnen trekken; vermijd drukke, slecht geventileerde binnenruimtes; CO2-metingen helpen om onvoldoende geventileerde ruimtes te identificeren; houd de C02-concentraties zeker tussen de 900 en 1200 ppm en lagere waarden zijn beter vanuit COVID-19 oogpunt; verhoog de aan- en afvoer van lucht zoveel mogelijk; ventileer enkel met 100% verse buitenlucht en schakel luchtrecirculatie uit; drukke binnenruimtes in nominale stand ventileren of intensief verluchten alvorens ze in gebruik te nemen", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.


Het ET'Air-project wordt uitgerold met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.