Ontwerpteam BPD/De Nijs wint gunning Slachthuisterrein Haarlem

  NL   8 november 2018 Bron: Hans van Heeswijk architecten
Ontwerpteam BPD/De Nijs wint gunning Slachthuisterrein Haarlem
Het Team Slachthuishof, bestaande uit Hans van Heeswijk architecten, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], vanOmmeren-architecten, Wijngaarde & Partners, Markus, Metabolic, Advier en Alliander DGO, gaat in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) met bouwbedrijf De Nijs het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost omtoveren tot een nieuw woon- en werkgebied, Slachthuishof. Als eerste komt er een popcentrum, een langgekoesterde wens onder musici in Haarlem.

De gunningscommissie van de gemeente Haarlem is vol lof over de hoge kwaliteit van het winnende plan en heeft deze samenwerkende partijen de opdracht gegund omdat het plan het industrieel erfgoed op het terrein in zijn waarde zal laten. De partijen hebben tijdens het maken van de plannen al overlegd met buurtbewoners en Haarlemse ondernemers, die mee gaan werken aan het project. De inzending van het samenwerkingsverband werd als beste beoordeeld en voldoet aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden en criteria op het gebied van kwaliteit, proces en financiën.

Nieuw woon- en werkgebied

Het Slachthuisterrein wordt ontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied, het Slachthuishof, waarbij een mix aan functies wordt gerealiseerd, zoals wonen, culturele voorzieningen, horeca, bedrijvigheid en het popcentrum. Wethouder Floor Roduner: “Het behoud en het herstel van het industrieel erfgoed is een belangrijke drager van het plan. De gemeentelijke monumenten vormen onmiskenbaar het middelpunt van de ontwikkeling, naast de te ontwikkelen woningbouw. Aansprekend in het plan is dat de geschiedenis van het Slachthuisterrein als ontwerpprincipe wordt gehanteerd en dat op die rijke historie van ruim 100 jaar met dit plan wordt voortgebouwd.“

Voortvarende aanpak bouw Popcentrum

Team Slachthuishof geeft in haar aanbieding aan dat de realisatie van het popcentrum urgent is en als eerste onderdeel van het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie ervan in het Slachthuis project naar voren worden getrokken in de planning. De stichting Hart Haarlem en het Patronaat gaan het popcentrum gebruiken en hebben ingestemd met de plannen.

Duurzaamheidsmaatregelen op hoog ambitieniveau

Het ontwikkelteam realiseert een plek voor ontmoeting voor álle Haarlemmers, die bijdraagt aan een duurzame toekomst. De woningen worden gasloos. Er wordt veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst waarmee het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op een duurzame manier voorzien van warmte.

Communicatie en participatie

Omdat het Team Slachthuishof goede communicatie en participatie onontbeerlijk vindt in een dergelijk traject is in het voortraject is al met veel betrokkenen en buurtbewoners gesproken. Ook wordt het ontwerp van de openbare ruimte is samen met de buurtbewoners nader uitgewerkt, volgens de gemeentelijke wensen en richtlijnen voor burgerparticipatie. Diverse, grotendeels Haarlemse, ondernemers hebben meegewerkt aan het plan en willen zich er graag aan verbinden.

Hans van Heeswijk, directeur Hans van Heeswijk architecten: “Het Slachthuis is nu een verwaarloosd maar uniek monument. We popelen om het aan te pakken en op te knappen.”

Joeri van Ommeren, directeur vanOmmeren-architecten: "Als Haarlemmer is het een bijzondere eer om dit stuk woon- en leefomgeving te mogen maken waarin verschillende doelgroepen de ruimte krijgen om op een duurzame en vanzelfsprekende manier te kunnen leven."

Kristian Koreman, directeur ZUS [Zones Urbaines Sensibles]: “Het Slachthuis vertelt het oude verhaal van de stad en wij werken graag mee aan een nieuw verhaal voor het gebied dat een samenspel wordt van stenen, mensen, water en groen.”

Harm Janssen, regiodirecteur BPD: ”Als trouwe samenwerkingspartner van de gemeente Haarlem staan wij voor een duurzame leefomgeving voor alle Haarlemmers. Geweldig om dit stuk historie nieuw leven te mogen inblazen.”

Daniëlle de Nijs, directielid De Nijs: “Dit is een project dat echt bij ons past, een binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie/restauratie.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo