Onderhouds- en energieprestatiecontracten maken scholen immuun voor energiecrises

  BE   27 mei 2022 Bron: Confederatie Bouw
Onderhouds- en energieprestatiecontracten maken scholen immuun voor energiecrises
Onlangs hebben Vlaamse scholen gemeld te weinig werkingsmiddelen te hebben om hun energiefactuur te betalen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beklemtoont daarom het belang van onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPCís) om duurzaam te investeren in minder energieverbruik, betere luchtkwaliteit en meer comfort in de scholen. Die werkwijze passen heel wat overheden vandaag al toe om hun gebouwen energetisch aan te pakken. Het Vlaams relancebeleid voorziet daartoe momenteel 20 miljoen euro voor OEPCís. Dat sluit aan bij de Europese aanbeveling om vooral structureel te investeren in energie-efficiŽntie. Ook de onderwijsnetten kunnen op die manier de kwaliteit van schoolgebouwen duurzaam en op de lange termijn aanpakken. Vanwege de energiecrisis dringt daarom de noodzaak zich op om meer overheidsmiddelen voor OEPC-contracten vrij te maken.

ďBouwbedrijven realiseren niet alleen meer een gebouw, maar zijn steeds vaker een partner over de hele levensduur heen. Zij nemen de rol op zich van energy service companies (ESCOís) die de energie-efficiŽntie en het onderhoud continu waarborgen. De ESCOís zetten onder meer in op een mix van energiebesparende maatregelen en innovaties om de prestatie van het gebouw te optimaliseren en te garanderen. Onze bedrijven staan de scholen dan ook graag bij in hun vraag om het energieverbruik drastisch te verminderenĒ, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Wat de vermelde 20 miljoen euro aan relancemiddelen betreft, kunnen overheden via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) steun aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in overheidsgebouwen. Die middelen dienen versterkt te worden om de Vlaamse scholen futureproof en tijdig fossielvrij te maken. Wanneer zij vandaag een aanvraag indienen voor een subsidie ter verbetering van hun schoolgebouwen, is er sprake van lange wachttijden tot wel meer dan 10 jaar. Maar de huidige energiecrisis verhoogt de urgentie nog van structurele energetische ingrepen.

OEPCís zijn daarbij het instrument bij uitstek. Die werkwijze met gestandaardiseerde raamcontracten bieden de zekerheid om duurzaam het energieverbruik te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. Een ESCO voert eerst en vooral een energiescan uit om vervolgens de nodige energiebesparende maatregelen door te voeren. Daardoor is er niet alleen minder energieverbruik, maar wordt het gebouw ook klaargestoomd voor de toekomst met meer hernieuwbare energie, structureel onderhoud van o.a. de installaties met meer comfort en met een beter en gezonder binnenklimaat als gevolg.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo