Omscholing cruciaal voor duurzame energietransitie

  NL   3 juli 2020 Bron: ABN AMRO
Omscholing cruciaal voor duurzame energietransitie
Bedrijven en organisaties die zich bezighouden met duurzame energie hebben gedurende de coronacrisis laten zien dat ze beschikken over een groot aanpassingsvermogen, blijkt uit onderzoek van branchevereniging NVDE in samenwerking met ABN AMRO. Er is weliswaar veel minder werk, maar door minder uit te besteden en op kosten te besparen, blijft het vaste personeel veelal behouden en slagen bedrijven erin te overleven. Als de coronacrisis nog een jaar aanhoudt, verwacht slechts 4 procent van de bedrijven failliet te gaan. Wel geeft 85 procent aan de bedrijfsvoering dan te moeten aanpassen. Vooral energiecoŲperaties (71 procent), isolatiebedrijven (80 procent) en bedrijven die actief zijn in bio-energie (53 procent) verwachten in dat geval structurele veranderingen te moeten doorvoeren. Bedrijven die actief zijn in warmtenetten en duurzame mobiliteit beschouwen zichzelf als het meest flexibel. Hier verwacht achtereenvolgens 70 en 67 procent aanpassingen na een langdurige crisis relatief eenvoudig terug te kunnen draaien.

Investeringen van consumenten in duurzame energie vallen sterk terug

Hoewel bijna driekwart van de bedrijven geen gebruikmaakt van de NOW-regeling betekent dat niet dat de gevolgen van de crisis aan hen voorbij gaan, benadrukt ABN AMRO. Zo staan investeringen in duurzame energie onder grote druk. Bij 65 procent van de bedrijven daalde de omzet in het tweede kwartaal en wordt in het derde kwartaal geen verbetering verwacht. Ook zegt ruim de helft dat klanten terughoudend zijn met het doen van grote investeringen. Dit geldt vooral voor bedrijven die zich richten op de consumentenmarkt (66 procent). EnergiecoŲperaties (71 procent), leveranciers van warmtepompen (70 procent) en isolatiebedrijven (100 procent) worden het hardst getroffen. Toch zegt 76 procent van de ondernemers in de duurzame-energiesector nog voldoende werk te hebben, waarbij 17 procent zelfs aangeeft nog op zoek te zijn naar nieuw personeel. Er is echter sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt: de openstaande vacatures in de duurzame energiesector kunnen niet worden ingevuld door werkzoekenden.

Omscholing voorwaarde om op termijn 50.000 nieuwe vacatures te kunnen vervullen

Door de mismatch tussen bedrijven met vacatures en bedrijven die personeel moeten laten gaan, wordt omscholing volgens ABN AMRO een grote kans voor de duurzame energiesector. Hiervoor is ook veel draagvlak (63 procent), wat erop wijst dat veel bedrijven op langere termijn nog steeds rekenen op robuuste groei. Omscholing biedt - zeker met het oog op de energietransitie - veel kansen om toekomstbestendig te worden. ďDuurzame energie is concurrerender dan ooit en de uitvoering van het Klimaatakkoord leidt tot bijna 100 miljard euro aan investeringen en zoín 50.000 nieuwe banenĒ, benadrukt Arnold Mulder, Sector Banker Energy van ABN AMRO. ďEr komen in deze crisis en in de komende recessie ongetwijfeld veel werkzoekenden bij. Voor de sector is dit een kans om personeel aan te nemen en om te scholen. Op deze manier kunnen investeringen en omscholing ervoor zorgen dat de coronacrisis mogelijk hťt startpunt van de energietransitie wordt.Ē

Het hele rapport is hier te downloaden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo