Olen is koploper windenergie in Vlaanderen

  BE   31 maart 2017 Bron: Vlaamse regering
Olen is koploper windenergie in Vlaanderen
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, het Vlaams Energieagentschap (VEA), EDF Luminus en het lokaal bestuur van Olen moedigen iedereen aan om duurzaam met energie om te gaan en meer groene energie te produceren. In samenwerking met EDF Luminus en het lokaal bestuur van Olen gaf het VEA twee windturbines langs de Sluizenweg een opvallende en positieve toets. Deze actie kwam tot stand naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het VEA. Met deze actie vestigt het VEA de aandacht op het positieve karakter van windenergie.

De inwoners van Olen hebben twee cartoons gekozen om 2 windturbines langs de Sluizenweg in Olen een humoristische toets en wat extra kleur te geven de volgende jaren. De cartoons zijn inzendingen van de internationale cartoonwedstrijd ‘Olense Kartoenale’ van 2015 die door het lokaal bestuur van Olen werd georganiseerd.

Olen is een koploper op het vlak van windenergie in Vlaanderen

Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant in 2014 besliste het lokaal bestuur van Olen om volop in te zetten op CO2-besparing op het grondgebied van de gemeente. Daarom vond het lokaal bestuur van Olen het belangrijk om werk te maken van hernieuwbare energie. Eén van de belangrijke bronnen van hernieuwbare energie is windenergie.

Het lokaal bestuur van Olen was bij de koplopers om uit te zoeken welke plaatsen geschikt waren om windturbines te plaatsen en een windplan voor haar grondgebied op te maken. Olen zet alvast grote stappen vooruit. Op het grondgebied van de gemeente Olen staan sinds eind 2016 acht grote windturbines met een totaalvermogen van 22 MW. Die leveren jaarlijks 44.558 MWh stroom, goed voor 2,5 keer het huishoudelijke elektriciteitsverbruik van alle gezinnen van Olen. En er worden binnenkort nog vijf grote windturbines gepland. Maar ook inzake zonne-energie scoort Olen heel goed. In Olen stonden eind 2016 zo’n 768 PV-installaties opgesteld op daken van woningen en bedrijven met een totaalvermogen van 9,23 MW. Alle installaties samen leveren een geschatte jaarproductie van 8283 MWh, goed voor het elektriciteitsverbruik van 2367 gezinnen. 'De promotie van hernieuwbare energie is een speerpunt van ons beleid onder de noemer van de duurzame gemeente. Met de humoristische toets van de cartoons op de windturbines willen we het draagvlak daarvoor nog verder vergroten', aldus schepen Marc Verhulst.

Duurzame fietsroute

Ontdek de cartoons van Musa Gumus (Turkije) en Fritsche Bukhard (Duitsland) ook per fiets. De jaarlijkse fietszoektocht van de Olense Kartoenale gaat dit jaar langs beide windmolens. En ook het vernieuwde fietsnetwerk Kempen passeert langs deze verfraaide molens (knooppunt 64). Een ideale plek om eens te stoppen voor een picknick met een mooi uitzicht op de sluizen van Olen.

Windkracht 2020

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein werkt in het kader van Windkracht 2020 aan het wegwerken van de drempels zodat er sneller veel meer windturbines gebouwd kunnen worden. Met Windkracht 2020 wil hij ervoor zorgen dat er in Vlaanderen tegen 2020 minstens 280 extra windturbines bijkomen om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen.

Minister van Energie Bart Tommelein: “De windmolens in Olen produceren nu al 2,5 keer zoveel energie als alle gezinnen er samen verbruiken! En er staan nog vijf nieuwe windmolens op stapel. Ook hebben opvallend veel daken zonnepanelen. De duidelijke beleidskeuzes voor hernieuwbare energie maken van Olen een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen”, aldus Bart Tommelein.

Ook voor EDF Luminus is de strijd tegen de klimaatopwarming een topprioriteit. ‘We helpen onze klanten minder en slimmer te verbruiken. De energie die ze dan toch nog verbruiken, produceren we meer en meer op hernieuwbare wijze. Met onze 131 windmolens zijn we de leider in onshore windenergie in België, goed voor het verbruik van 169.000 gezinnen. Dit jaar alleen al komen er daar nog een dertigtal windmolens bij aldus Grégoire Dallemagne, CEO EDF Luminus.Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo