Duurzaam Bouwen

De toekomst is aan de hernieuwbare energie

De toekomst is aan de hernieuwbare energie
Tegen 2050 wil de Vlaamse overheid af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook elders gaan stemmen op om stookolie en aardgas te bannen. Als alternatief dient zich hernieuwbare energie aan. De mogelijkheden in schone energie zijn vandaag al heel wat ruimer dan alleen zonne- en windenergie. Zonne-energie is met voorsprong de meest gebruikte vorm van hernieuwbare energie in ons land. We gebruiken de zon om elektriciteit op te wekken of om warm water te produceren. De gewesten maken hun geloof in zonne-energie hard met subsidies. Vlaanderen en Brussel ondersteunen de zonneboiler, Wallonië de pv-systemen of zonnepanelen. Wie op zoek is naar meer informatie over de subsidiemogelijkheden, kan hiervoor terecht in de Patio op Batibouw.

Ook zonder subsidies blijven zonnepanelen een zinvolle investering. Het rendement van fotovoltaïsche panelen verbetert jaar na jaar, waardoor je goedkoper elektriciteit produceert dan dat je die kan aankopen van een energieleverancier. Maar zonnepanelen bieden ook nieuwe mogelijkheden. Onderzoekers van de universiteit van Eindhoven hebben panelen ontwikkeld die waterstof produceren. Zo maken we straks misschien zelf de brandstof voor onze waterstofwagen.

Thuisbatterijen

Fotovoltaïsche zonnepanelen produceren de meeste elektriciteit overdag, wanneer we die eigenlijk niet nodig hebben. Vandaag kunnen we die overschot met een warmtepomp omzetten in warm water en dat stockeren in een buffervat. Maar het opslaan van de elektriciteit komt ook binnen handbereik. De prestaties van de thuisbatterijen verbeteren zienderogen, terwijl hun prijs daalt. Met behulp van een hybride omvormer biedt dat de mogelijkheid om overdag het overschot aan elektriciteit op te slaan in een eigen set thuisbatterijen. De opgeslagen stroom kan tijdens piekmomenten worden gebruikt. Vlaamse eigenaren van fotovoltaïsche zonnepanelen besparen zo op het prosumententarief (de vergoeding die eigenaars van zonnepanelen moeten betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet). Tegelijkertijd biedt het systeem de mogelijkheid om de batterijen in de winter tijdens de dalmomenten op te laden om de goedkope elektriciteit ook weer te verbruiken tijdens piekmomenten.

Naast de zon groeit ook het aandeel windenergie. On- en offshore worden nieuwe windmolenparken gebouwd. Ook privé liggen er al mogelijkheden voor windenergie. Er bestaan verschillende horizontale en verticale turbinevarianten die op een mast, het hellend of plat dak geplaatst kunnen worden. De wind heeft nog altijd een streepje voor op de zon, want waaien doet het bijna altijd in ons land. Het rendement is dus betrouwbaarder dan dat van de zon. En ook hier kun je de overtollige elektriciteit in een thuisbatterij opslaan. Al die oplossingen voor zonne- en windenergie ontdekt u op Batibouw in Paleis 10.

Biomassa

De fabrikanten hebben de afgelopen jaren koortsachtig gezocht naar betrouwbare alternatieven voor zon en wind. Kijk maar naar de opkomst van hout, pellets en andere vormen van biomassa. Deze brandstofvorm kan meer dan de haard verwarmen. Er zijn ketels beschikbaar die met biomassa warm water en elektriciteit (stirlingmotor) maken. Andersom zijn er ook haarden die sanitair warm water kunnen produceren. Allemaal te ontdekken op Batibouw in Paleis 6 en Paleis 12.

Ook interessant