Nieuwbouw

Nieuwe parktuin en plein maken komaf met gevaarlijk Lievegems kruispunt

Nieuwe parktuin en plein maken komaf met gevaarlijk Lievegems kruispunt
Eén van de belangrijke toegangspoorten van Lievegem, de buurt tussen de Alfons Sifferstraat en de Blauwersstraat, wordt helemaal heropgewaardeerd. Vastgoedontwikkelaar Acasa diende recent een vergunningsaanvraag in voor een nieuw woonproject van negen eengezinswoningen en twee appartementsgebouwen. Tussen de woningen komt er een openbare parktuin waardoor Lievegem er plots een pak groen bij krijgt én een buurtschuur waarin buurtbewoners binnenkort allerlei activiteiten kunnen organiseren. En opvallend: ook de verkeersveiligheid verhoogt. Door een gloednieuw plein te voorzien aan het zwarte punt met de Blauwersstraat zal de zichtbaarheid er voor alle weggebruikers aanzienlijk verbeteren.

De plannen voor het nieuwe woonproject tussen de Alfons Sifferstraat en de Blauwersstraat in Lievegem, zijn zonder twijfel een opwaardering voor de hele buurt. Op de site, waar tot enkele jaren geleden nog een brandweerkazerne stond, worden tegen 2022 negen eengezinswoningen en twee appartementsgebouwen gebouwd. Daarvoor wordt een privé-tuin omgebouwd tot een parktuin en komt er meer openbaar groen bij in het centrum van Lievegem. Vastgoedontwikkelaar Acasa creëert op de site ook nog een nieuwe doorgang voor zacht verkeer. Fietsers en voetgangers zullen via deze nieuwe omsluiting dwars door de site kunnen en komen daarna uit op het ‘Cinemastraatje’. Daardoor zullen de omwonenden zich gemakkelijker, veiliger én groener naar het hart van het dorp kunnen begeven.

“Dit woonproject zal een meerwaarde bieden voor iedereen in Lievegem. Het wordt geen grootschalige projectarchitectuur, maar eerder een ingetogen vorm van bouwen die als toegangspoort naar Lievegem dient. Omdat de gevels van de nieuwe gebouwen teruggetrokken worden, maken we ruimte vrij voor een nieuw plein ter hoogte van de Blauwersstraat en Ter Wal. Daardoor zullen alle weggebruikers die het kruispunt willen oversteken een beter zicht hebben op het aankomend verkeer.”

Borries Schutte, vastgoedontwikkelaar Acasa


Verder dan klassieke projectontwikkeling

Architect Basile Graux van het bureau Graux & Baeyens Architecten - die recent nog een nominatie voor de Provincial Architecture Awards binnenhaalde - spreekt van een veelbelovend stedenbouwkundig project dat verder gaat dan de klassieke projectontwikkeling. Eerder ontwikkelden zijn onder meer het Solvas-kantoorgebouw in Zomergem.

Nieuwe parktuin en plein maken komaf met gevaarlijk Lievegems kruispunt

“De nieuwe gebouwen gaan op in de landelijke dorpsomgeving door hun hoogte, variaties van de balkons en het materiaalgebruik. Daardoor ontstaat een frisse architectuur die past in het vertrouwde straatbeeld. Omdat we geen bestaande ruimte zullen aansnijden, geven we de inwoners van Lievegem bovendien extra zuurstof. Daardoor houden we de gemeenschap leefbaar en geven we jonge gezinnen de kans om aangenaam en betaalbaar te wonen in de omgeving van Gent.”

Architect Basile Graux


Fietsenparking

Al even opmerkelijk: naast de woningen en de parktuin komt er een buurtschuur waarin de huidige en toekomstige buurtbewoners allerlei activiteiten kunnen organiseren. Op de site komen ook een ruime ondergrondse parkeerplaatsen, zodat de bewoners er straks niet op de openbare weg moeten parkeren. Daarin is er ook ruimte voorzien voor een fietsenparking.

“In overleg met Stedenbouw en Veneco hebben we veel aandacht besteed aan duurzame mobiliteit. Zo voorzien we samen met Partago twee elektrische deelwagens die permanent op het nieuwe plein zullen staan. Alle inwoners van Lievegem zullen hier een beroep op kunnen doen. Het gaat om een proefproject, dat we bij succes zullen uitbreiden.”

Borries Schutte, vastgoedontwikkelaar Acasa


De bouw van het woonproject start in het najaar van 2020. Als alles volgens plan verloopt, nemen de eerste bewoners in 2022 hun intrek in dit nieuwe, groene dorpshart.