Nieuw woon- en zorgproject De Bast in Oostmalle ingehuldigd

  BE   25 april 2017 Bron: comtext
Nieuw woon- en zorgproject De Bast in Oostmalle ingehuldigd
Het nieuwe woon- en zorgproject De Bast aan de Vrijwilligersstraat 13 in Oostmalle werd op vrijdag 21 april feestelijk ingehuldigd. Het project kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de vzw Emmaüs - Monnikenheide, Van Roey Vastgoed en de sociale woningmaatschappij De Ideale Woning. De nieuwbouw omvat 4 appartementen met 1 slaapkamer voor sociale huurders en 14 woongelegenheden voor mensen met een beperking.

Monnikenheide, een voorziening voor mensen met een beperking, was op zoek naar extra woongelegenheid voor haar cliënten. Via de ontwikkelaar en de gemeente kwam de voorziening in contact met De Ideale Woning. Deze samenwerking heeft concreet geleid tot de realisatie van het project De Bast. Het gebouw bestaat onder meer uit 4 appartementen met 1 slaapkamer op de bovenste verdieping voor de reguliere sociale huurder. Het project omvat ook 14 woongelegenheden met zorgkamers, gemeenschappelijke leefruimtes en keukens bestemd voor cliënten van Monnikenheide.

Van Roey Vastgoed bouwde de appartementen volgens het ontwerp van AID Architecten in Malle. De sociale huisvestingmaatschappij De Ideale Woning heeft na oplevering het gebouw gekocht voor 2,77 miljoen euro. De appartementen zijn ondertussen allemaal bewoond.

Het woonproject De Bast maakt deel uit van een groter project in de dorpskern van Oostmalle en kadert binnen een pps-project van de gemeente Malle [pps = publiek-private samenwerking]. In een eerdere fase werd onder meer een nieuwe bibliotheek gebouwd met daar bovenop sociale en bescheiden huurwoningen. De private ontwikkelaars zijn nu bezig met de ontwikkeling van private woningen op de gronden achter de bibliotheek.

Brug tussen wonen- en welzijnspartners

De samenwerking tussen Monnikenheide en De Ideale Woning heeft concreet geleid tot het project De Bast. Het sluit hiermee aan bij andere samenwerkingen tussen De Ideale Woning en welzijnspartners. Zo lopen er projecten met Rotonde vzw, DVC Sint-Jozef, Pegode vzw, Spectrum vzw, De Vliering, De Link, Huize Walden en Zewopa. Het gaat om projecten voor mensen met een beperking (fysiek en mentaal) en ex-psychiatrische patiënten.

“Dit project is opnieuw een voorbeeld van een samenwerking tussen woon- en welzijnsactoren. Het kadert in het streven naar vermaatschappelijking van de zorg en inclusief wonen. Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid om zelfstandig te gaan wonen. Sociale huisvesting is hierbij een belangrijk element om het wonen betaalbaar te houden voor het budget waarover mensen met een beperking beschikken voor huisvesting”, onderlijnt Dirk de Kort, voorzitter van de raad van bestuur van De Ideale Woning.

“Goede samenwerkingen tussen wonen- en welzijnspartners zoals deze dragen bij tot kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor mensen met een beperking, geïntegreerd in de woonwijk. Toch maakt de regelgeving voor sociaal wonen deze projecten niet evident. Woningen voor mensen met een beperking wijken immers vaak af van de standaardwoning. Dikwijls zijn er ook gemeenschappelijke ruimten voorzien. De regelgeving gaat hier op dit moment nog niet flexibel genoeg mee om.”

“Toch zullen deze samenwerkingen belangrijker worden door de overschakeling naar persoonsvolgende budgetten in de welzijnssector. Het is belangrijk dat ook vanuit de woonactoren deze evolutie mee opgevolgd wordt”, voegt Johan Vermeeren, directeur van Monnikenheide er tot slot nog aan toe.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo