Minder instroom van gedetacheerde Oekra´ners door oorlog

  BE   4 mei 2022 Bron: Confederatie Bouw
Minder instroom van gedetacheerde Oekra´ners door oorlog
Ten gevolge van de oorlog starten nu minder gedetacheerde Oekra´ners bij de Belgische bouwbedrijven. Tegelijk stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vast dat onder de vluchtelingen uit Oekra´ne een aantal mensen een job zoeken in de bouwsector. Maar het aantal extra kandidaten die de bouw uit die vluchtelingenstroom kan rekruteren, weegt niet op tegen het verlies aan nieuwe arbeidskrachten dat nu nog instroomt via detachering.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekra´ne zijn in ons land minder detacheringen met Oekra´ense nationaliteit opgestart. Het maandelijks aantal gestarte Limosa-aanmeldingen voor gedetacheerde Oekra´ense arbeiders is ten gevolge van de oorlog gedaald. Dit aantal bedroeg in februari nog 1.794. Het daalde tot 1.523 in maart en tot 1.432 in april. Het totaal aantal gedetacheerden met Oekra´ense nationaliteit bleef in februari, maart en april 2022 wel boven de 3.000 schommelen. De overgrote meerderheid van hen is in Vlaanderen tewerkgesteld.

Tot nu toe registreerde VDAB meer dan 1.000 Oekra´ense nieuwkomers die op zoek zijn naar een job. Maar daarvan kandideerde slechts 6% voor de cluster hout en bouw. Een belangrijk aandeel (37%) kandideerde voor diensten aan personen en bedrijven (voornamelijk schoonmaak, horeca en landbouw) terwijl 20% kandideerde voor business support, retail en ICT en 14% voor de industrie. Op de geŰigende landingspagina staan ongeveer 3.000 vacatures voor Oekra´ners. Ook die vacatures hebben voornamelijk met schoonmaak te maken. Ongeveer 60% van de volwassen vluchtelingen zijn vrouwen.

Deze cijfers bevestigen wat bouwbedrijven al eerder aan de VCB hebben gemeld, met name dat het moeilijker is geworden om Oekra´ense gedetacheerden in te schakelen. De vluchtelingenstroom biedt tot nu toe nauwelijks enig tegengewicht

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo