Meer jobs voor Oekra´ners in de bouw mogelijk

  BE   22 april 2022 Bron: Confederatie Bouw
Meer jobs voor Oekra´ners in de bouw mogelijk
Van de circa 600 Oekra´ners die tot zich tot nu toe bij VDAB hebben geregistreerd voor een job, hebben amper een 30-tal intussen een job gevonden. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is van oordeel dat dit sneller kan. Bouwbedrijven hebben al ervaring met de inschakeling van Oekra´ners. Bovendien kan de VDAB voor hen stages en bedrijfsinterne opleidingen helpen organiseren.

Nog voor de oorlog in Oekra´ne losbarstte, werkten dagelijks zoĺn 2.500 Oekra´ners in de Vlaamse bouw als gedetacheerden. De bouw heeft dus wel al enige ervaring met de inschakeling van Oekra´ners. Dat meer Oekra´ners werden ingeschakeld, had onder meer te maken met de terugloop van het aantal gedetacheerde Polen.

Een aantal van de gedetacheerde Oekra´ners zijn door de oorlog wel teruggekeerd om hun land te gaan verdedigen. Maar bouwbedrijven kunnen terugvallen op enige ervaring met de opvang van Oekra´ners. Een aantal gedetacheerde Oekra´ners zijn ongetwijfeld toch nog in ons land gebleven. Die kunnen helpen bij de inschakeling van de Oekra´ners die gevlucht zijn en nu hier een job zoeken.

Dat die vluchtelingen het Nederlands niet verstaan, vormt een drempel, zeker als zij daarnaast ook het Engels of het Duits niet beheersen. Maar daarvoor kan VDAB toch stages en individuele beroepsopleidingen in de onderneming (IBOĺs) inschakelen. De IBO is een instrument dat bouwbedrijven op jaarbasis nog altijd voor zoĺn 1.700 werkzoekenden gebruiken. Er bestaat zelfs een IBO-instrument in combinatie met taalondersteuning. Minister Crevits heeft bovendien beloofd om de taalbegeleiding voor Oekra´ners uit te breiden.

De VCB is van oordeel dat in de bouw nog heel wat opportuniteiten bestaan om Oekra´ense vluchtelingen te werk stellen. VDAB moet dan wel verder kijken dan naar wat de vluchtelingen zelf als eerste voorkeur aangeven. De VCB is bereid mee te zoeken naar kandidaat-bedrijven.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo