Bouwmaterialen

Prijzen van bouwmaterialen blijven verder stijgen, ook door oorlog in Oekraïne

Prijzen van bouwmaterialen blijven verder stijgen, ook door oorlog in Oekraïne
De prijzen van bouwmaterialen blijven stijgen. Sinds begin januari zouden ze tot 12% toegenomen zijn, zo blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw bij 210 bouwondernemingen. Bovendien verwacht 95% van de bouwbedrijven nog verdere prijsstijgingen de komende maanden als gevolg van de oorlog in Oekraïne, vooral voor staalproducten. Daarom raadt de Confederatie Bouw aannemers en installateurs meer dan ooit aan om met prijsherzieningsclausules of dagprijzen te werken. Daarnaast stelt 7 op de 10 bouwbedrijven een verslechtering van de levertermijnen vast sinds begin dit jaar en gaat 83% ervan uit dat die termijnen de komende maanden nog verder zullen verslechteren. Tot nu toe zag 11% van de aannemers en installateurs die met Oekraïense gedetacheerden werken één of meerdere van hen richting hun thuisland vertrekken. “4 op de 10 bouwbedrijven zijn dan weer bereid om Oekraïense vluchtelingen aan Belgische voorwaarden in dienst te nemen, zelfs tijdelijk”, weet Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Het blijft verder de slechte kant opgaan met de prijsstijgingen van materialen in de bouw. Sinds begin januari 2022 stelde 92% van de bouwondernemingen prijstoenames van bouwmaterialen vast: 52% heeft het over prijsstijgingen van 10% en meer. De stijgingen zijn het grootst voor staal, hout, isolatiematerialen en non-ferrometalen en het kleinst bij glasproducten, infrastructuurmaterialen, baksteen en dakpannen. Gezien de oorlog in Oekraïne verwacht 95% van de aannemers nog verdere toenames van de materialenprijzen de komende maanden, vooral voor staalproducten.

De gestegen bouwmaterialenprijzen blijven in de helft van de gevallen volledig voor rekening van de bouwonderneming, wat weegt op de rendabiliteit van de bouwbedrijven. In de andere helft van de gevallen worden die prijstoenames toch doorgerekend aan de klant, maar vaker slechts gedeeltelijk (29%) dan helemaal (18%). Dat kan door in het contract te werken met een herzieningsclausule of een dagprijs. Zeker in tijden van grote en onvoorzienbare prijsschommelingen is dit de beste manier om een evenwichtig contract af te sluiten.

72% van de bouwbedrijven stelt daarnaast een verslechtering van de levertermijnen van de bouwbedrijven vast, zo blijkt verder uit de enquête. De verlenging is het meest uitgesproken voor installatiematerialen, zoals bakstenen en dakpannen, en staalproducten. Ook hier verwacht 83% een verdere verslechtering van de leveringstermijnen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, vooral voor staalproducten.

Eind 2011 waren er een kleine 2500 Oekraïense gedetacheerden actief in de Belgische bouwsector. In 11% van de bouwondernemingen die met Oekraïense gedetacheerden werken, zijn er ondertussen vertrekkers naar het thuisland gesignaleerd. Van een massale exodus is dus nog geen sprake, maar we hebben natuurlijk alle begrip voor Oekraïeners die hun land willen verdedigen. Anderzijds is 40% van de bouwbedrijven bereid om Oekraïense vluchtelingen aan te werven, zelfs als dit maar op tijdelijke basis zou zijn. “Uiteraard komt het er nu eerst op aan om deze oorlogsvluchtelingen goed op te vangen, maar mochten ze daarna aan de slag willen gaan, zijn ze absoluut welkom in de bouw”, geeft Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw, aan.

De Confederatie Bouw heeft op haar website overigens een aparte pagina aangemaakt waarop vragen en antwoorden over de impact van de oorlog in Oekraïne gebundeld staan.