Domotica

Meten is de eerste stap naar een duurzame economie

De verbruiker is steeds vaker vragende partij voor de invoering van een doeltreffend energiebeheer. Logisch, als je weet dat meten en visualiseren van het stroomverbruik de eerste vereisten zijn voor het effectief realiseren van een aanzienlijke energiebesparing. En dus breidt Legrand haar assortiment meetapparatuur uit met een nieuw gamma EMDX³ meetcentrales. Bovendien biedt Legrand dankzij een specifieke software en webservers de mogelijkheid om lokaal of vanop afstand het gemeten energieverbruik alsook de elektrische waarden te consulteren en te beheren.

Meetcentrales

Meetcentrales kwantificeren niet alleen het verbruik, ze geven ook een compleet beeld van het type energie dat werd verbruikt. Ze meten niet enkel de klassieke parameters zoals stroom, spanning, vermogen (actief-reactief en schijnbaar), maar eveneens de hoeveelheid verbruikte en geproduceerde energie, de werkingstijd, de arbeidsfactor (cos φ), alsook de graad van harmonische vervorming.

De nieuwe Legrand-meetcentrales zijn er in twee uitvoeringen, met name een modulaire versie voor inbouw op rail in de kast en een serie voor montage op kastdeur of volle afdekplaat. Beide types hebben dezelfde functie: de verbruiker de nodige informatie aanleveren voor de realisatie van een duurzaam energiebeleid.

De modulaire meetcentrale (breedte 4 modules) is standaard uitgerust met een RS485 communicatiepoort die aansluiting op een netwerk toelaat en die de mogelijkheid biedt voor overdracht van gegevens via impulsen.

De modellen voor montage op kastdeur of volle afdekplaat worden aangeboden als EMDX³ Access (instapmodel) en EMDX³ Premium. Op deze laatste kunnen extra modules worden geïnstalleerd zodat gegevens lokaal afgelezen kunnen worden. Bovendien kan hierdoor ook informatie overgedragen worden buiten de verdeelinrichting.

De modules die op de achterzijde van de EMDX³ Premium centrale geplaatst kunnen worden, combineren functies als RS485 communicatie (Modbus-protocol), geheugenopslag, temperatuurmeting, analyse van de harmonischen, …

Software en webserver

Legrand biedt een dubbele oplossing voor het communiceren en centraal beheren van de meetgegevens van een laagspanningsinstallatie. Uitgangspunt is dat ieder verdeelbord een IP-adres krijgt toegewezen.

Een specifieke software laat toe om met een PC, gekoppeld aan een privénetwerk, de meetwaarden van elke teller of centrale te consulteren, te bewaren en te exporteren. De gegevens worden gegroepeerd per dag, per maand en per jaar, en dit zowel voor het heden als voor het verleden.

Een andere mogelijkheid is de installatie van een webserver. Hierdoor kunnen vanop afstand, op elk moment en via een toestel dat beschikt over een internetnavigator (PC, smartphone, tablet, …) de meetwaarden geconsulteerd worden.