Energie

Meer research en expertise nodig om erfgoedgebouwen energie-efficiënt te maken

Meer research en expertise nodig om erfgoedgebouwen energie-efficiënt te maken
Embuild Vlaanderen beklemtoont het belang van meer onderzoek en gericht advies over het energie-efficiënt maken van beschermde erfgoedgebouwen. Het is immers geen sinecure om energievereisten te halen en nieuwe systemen te installeren zonder de erfgoedwaarde aan te tasten. Daarom is het een goede zaak dat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, vandaag heeft aangekondigd meer te investeren in research en in een nieuw instrument rond erfgoed-energie advies. Embuild Vlaanderen organiseert zelf op 24 oktober een studiedag over dezelfde thematiek met verschillende partners zoals de Vlaamse overheid, academici, het wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf, architecten, erfgoedbeheerders enz.

“Het initiatief van minister Diependaele sluit aan bij groeiende bezorgdheid van beheerders en eigenaars van onroerend erfgoed over de stijgende energieprijzen. Beschermde woningen met erfgoedwaarde en andere erfgoedgebouwen vormen een ware niche. Het is een complexe opdracht om de erfgoedwaarde te vrijwaren en toch de huidige energievereisten te halen. Embuild Vlaanderen organiseert daarom binnenkort een studiedag om o.a. aannemers, vergunningverleners en erfgoedbeheerders en -eigenaars nu al te ondersteunen met de beschikbare knowhow”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

De studiedag ‘Energierenovaties van erfgoedgebouwen, hoe pak je dat aan?’ gaat door op 24 oktober 2022 in de Faculty Club in Leuven. Het gaat om een initiatief van het Vlaams Restauratieforum, een werkgroep binnen Embuild Vlaanderen. Binnenkort is het volledige programma beschikbaar via www.embuildvlaanderen.be.

Embuild Vlaanderen is de nieuwe naam voor de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Ons doel blijft hetzelfde, maar we willen onze toegevoegde waarde toekomstgericht vernieuwen. Meer dan 10.000 bouwbedrijven. Daar kan je niet omheen. Meer dan 10.000 bouwondernemers in Vlaanderen rekenen op ons. Klein en groot. Actief in alle activiteiten en technieken van de brede bouwsector. Embuild Vlaanderen is hun stem en partner. Wij verdedigen hun belangen en promoten hun innovatief vakmanschap. Embuild Vlaanderen verzorgt dienstverlening voor zijn leden en neemt standpunten in rond allerlei thema’s die de bouw aanbelangen: van sociale, fiscale, juridische en Europese zaken tot milieu, klimaat, energie, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, openbare werken, tewerkstelling, opleiding, veiligheid op het werk, innovatie, digitalisering, conjunctuur enz.

Ook interessant