Algemeen

Meer dan de helft van de bouwbedrijven slachtoffer van werfdiefstal

Meer dan de helft van de bouwbedrijven slachtoffer van werfdiefstal
52% van de bouw- en installatiebedrijven is de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer geworden van werfdiefstal, zo blijkt uit onderzoek van Embuild. In 39% van de gevallen werden ze zelfs meerdere keren geconfronteerd met diefstal op de werf. Vooral klein gereedschap en bouwmaterialen worden ontvreemd. Toch merkt de bouwfederatie dat 1/3de van de bouw- en installatieondernemingen diefstallen van dergelijke producten nooit aangeeft bij de politie. "Diefstallen worden al meer aangegeven dan 5 jaar geleden, maar nog altijd niet systematisch, terwijl dit wel aangewezen is", zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild. "Daarnaast roepen we bouw- en installatiebedrijven op om al hun machines, gereedschap en materialen te markeren."

Uit de meest recente cijfers van de federale politie blijkt dat er in 2022 2777 werfdiefstallen werden aangegeven, dat zijn er 17% meer dan in 2021 (2369 aangiftes). Uit onderzoek van Embuild, waaraan 205 bedrijven uit de bouw hebben deelgenomen, blijkt dat 52% van de bouw- en installatiebedrijven de afgelopen 12 maanden het slachtoffer werd van diefstal. Bovendien werd 39% meerdere keren het slachtoffer van werfdiefstal in 2022.

Vooral klein gereedschap en kleine machines (bijv. boor, zaag, hamer) worden gestolen (44%), gevolgd door bouwmaterialen (30%) en groot gereedschap en grotere machines, zoals betonmolens en plafonneermachines (10%). Werftuigen (3%), zoals generatoren en compressoren, en voertuigen (1%) worden amper gestolen. Logisch en gelukkig maar: die machines zijn veel moeilijker te stelen, maar ze kosten ook veel meer indien dit toch gebeurt.
53% van de bouwbedrijven die geconfronteerd werden met werfdiefstal heeft de diefstal van bouwmaterialen de afgelopen jaren zien toenemen. Dat is weinig verwonderlijk, vermits de prijs van bouwmaterialen sinds de start van corona in maart 2020 met 35% is toegenomen. Bouwmaterialen zijn met andere woorden een lucratieve business voor dieven geworden.

Het is volgens Embuild evident dat het werkelijk aantal werfdiefstallen stukken hoger ligt dan de officiële aangiftecijfers. Uit het onderzoek van de bouwfederatie blijkt immers dat 34% van de slachtoffers gestolen bouwmaterialen nooit aangeeft en 29% evenmin een aangifte doet voor klein gereedschap en kleine machines. Tegelijkertijd geeft ongeveer 1/3de van de bouw- en installatiebedrijven werfdiefstal nu vaker aan dan 5 jaar geleden en dat ongeacht de gestolen items. "Dat is de juiste reflex", zegt Niko Demeester, CEO van Embuild. "Enkel op die manier kan er een volledig beeld gevormd worden van de problematiek en kan werfdiefstal een stevige politionele aanpak krijgen."

Daarnaast kunnen de bedrijven uit de bouw ook zelf werfdiefstal zoveel mogelijk trachten te voorkomen, bijvoorbeeld door markering met een traceringsysteem te voorzien. Dat wordt enkel bij voertuigen in de meerderheid van de gevallen (58%) gedaan, maar veel minder voor werftuigen (43%), grote machines (36%) en kleine machines (26%). Dergelijke tracering heeft nochtans een sterk ontradend effect op werfdieven.

Tenslotte nemen bouw- en installatiebedrijven al heel wat maatregelen om werfdiefstal zoveel mogelijke te voorkomen:
  • 49% plaatst altijd een omheining rond de werf, 33% soms
  • 43% plaatst soms camera's op de werf, 2% altijd
  • 42% zorgt soms voor verlichting 's nachts op de werf, 15% altijd
  • 21% zorgt soms voor bewegingsdetectie op de werf
  • 15% schakelt soms een bewakingsfirma in, 1% altijd

Ook interessant


Build for Life