De Renovatiedag

Meer dan 5.000 bezoekers tijdens de Vlaamse Renovatiedag

  BE   29 mei 2017 Bron: De Vlaamse Renovatiedag
Meer dan 5.000 bezoekers tijdens de Vlaamse Renovatiedag
fotograaf: Luc Roymans
De 19de editie van de Vlaamse Renovatiedag heeft afgelopen zondag meer dan 2.000 toekomstige verbouwers op de been gebracht. Goed voor in totaal meer dan 5.200 bezoeken aan 75 inspirerende renovatieprojecten. De mooie belangstelling weerspiegelt de groeiende renovatiemarkt in Vlaanderen. Om toekomstige verbouwers nog beter op weg te helpen organiseert de Vlaamse Renovatiedag nog drie infoavonden onder de noemer ‘Renoveren is Informeren’.

Verbouwend Vlaanderen zakte afgelopen zondag massaal af naar de verschillende projecten van de Vlaamse Renovatiedag. Wie verbouwplannen koestert, kreeg er de kans een gesprek aan te knopen met de architect en de bouwheer.

Deze laatsten deden gepassioneerd hun renovatieverhaal uit de doeken. De bezoekers kregen uit de eerste hand te horen hoe ideeën zijn omgezet naar de praktijk, welke technieken zijn toegepast en hoe de samenwerking met de bouwpartners verliep. Kortom: hoe uitgeleefde panden werden omgetoverd tot gebouwen met een ziel.

Meer dan 5.000 bezoekers tijdens de Vlaamse Renovatiedag
fotograaf: Luc Roymans

Renoveren op eigen ritme

Onder de deelnemende architecten is op te meten dat renovatieopdrachten een groeiend aandeel vormen in hun orderboekje. Een evolutie die al langer is ingezet en blijft aanhouden. Ook opvallend is dat een doorsnee renovatie vandaag heel wat ambitieuzer is dan pakweg tien jaar geleden.

Langs de zijde van de verbouwers kan je niet om de trend van gefaseerd bouwen heen. Hierbij is een masterplan onontbeerlijk. Zo’n plan bevat een duidelijk einddoel en een bindende chronologie. De verschillende fases moeten technisch op elkaar afgestemd worden, om bijvoorbeeld lock-in-effecten te vermijden.

Gratis infoavonden ’Renoveren is informeren’ op 15, 21 en 27 juni

Na de Renovatiedag kunnen verbouwers terecht op de infosessies ‘Renoveren is Informeren’. In chronologische volgorde wordt het hele verbouwproces er toegelicht, van de aankoop tot de oplevering van een woning. De sessies mikken op bezoekers van de Renovatiedag die extra informatie kunnen gebruiken, of kandidaat-verbouwers die de Renovatiedag gemist hebben. De sessies vinden plaats op donderdag 15 juni in Gent, op woensdag 21 juni in Antwerpen en op dinsdag 27 juni in Leuven.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo