Algemeen

Marsupilamiplein feestelijk ingehuldigd

Marsupilamiplein feestelijk ingehuldigd
Buurtbewoners vierden woensdagnamiddag samen met het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel het einde van de werken aan het Marsupilamiplein. De grijze rotonde werd heraangelegd tot een gezellig buurtplein op één niveau, met veel ruimte voor natuur en speelplezier.

Marsupilamiplein feestelijk ingehuldigd

Nieuw stedelijk wijksalon

Tot voor kort was deze plek een grijs rondpunt zonder invulling. Een groot potentieel bleef onbenut. Dankzij ons project van heraanleg werd de ruimte herverdeeld: de rijweg tussen de Reper-Vrevenstraat en de Félix Sterckxstraat kreeg een knip waardoor een echt plein ontstond en 10 parkeerplaatsen werden geschrapt. Bewoners kregen een waar wijksalon in de plaats: een plein met veel natuur en kleur, een grote bank, verschillende speelzones, een fietsherstelstation en een drinkfonteintje.

Om het ruimtegevoel te versterken, werd met één materiaal gewerkt. Het plein, de straat en het trottoir werden aangelegd in gekleurde betonelementen (grijs, zwart en blauw) in verschillende afmetingen en met afwisselende voegen. De speelzones op het plein werd aangelegd in een rood rubber materiaal, zodat kinderen zorgeloos kunnen spelen. ​

Voor de beplantingen werd gekozen voor plantensoorten die de biodiversiteit opkrikken en het hele jaar bloeien. De bestaande bomen werden allemaal behouden en er werden 13 nieuwe bomen geplant, waaronder 4 fruitbomen.

Marsupilamiplein feestelijk ingehuldigd

Een nieuw plein verdient een nieuwe naam

Samen met de buurt ging de Stad ook op zoek naar een nieuwe naam voor het plein. Uit 45 voorstellen werd een shortlist samengesteld die ter stemming werd voorgelegd. Uiteindelijk won ‘Marsupilami’ overtuigend met 164 stemmen. Een toepasselijke naam gezien de legende schetst dat André Franquin de gebruikelijke roep van ​ Marsupilami ​ ‘Hoeba Hoeba’ bedacht op het moment dat hij de Houba-De Strooperlaan overstak. Het plein ligt ook op een boogscheut van de Marsupilami-fresco op het politiekantoor.

Schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare ruimte Ans Persoons (one.brussels-Vooruit): Het Marsupilamiplein vormt het hart van een familiale woonwijk en wordt omringt door vijf scholen. Het plein was een instant succes: sinds het einde van de werken is het bijna constant ingenomen door spelende kinderen. En dat was exact onze bedoeling. ​ Het is een echt buurtplein geworden: een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en fietsen, waar ouders een praatje slaan, waar buurtbewoners fruit kunnen plukken en de seizoenen ervaren. Dat speelse element komt ook terug in de naam die de buurtbewoners voor het plein kozen.


Burgemeester Philippe Close besluit: In deze wijk met tal van scholen in het hartje van Laken, hadden bewoners en bezoekers nood aan een plek waar zowel jong als oud elkaar kunnen ontmoeten en samen fijne momenten kunnen doorbrengen. We investeren ook verder in de Stad op 10 minuten door ook hier stadsmeubilair te installeren en in te zetten op leefbaarheid.


Marsupilamiplein feestelijk ingehuldigd

Ook interessant


Build for Life