Verbouwen

Iconische Blue Tower in Brussel krijgt nieuwe bestemming

Iconische Blue Tower in Brussel krijgt nieuwe bestemming
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie van de iconische Blue Tower op de Louizalaan heeft afgeleverd. Dankzij grondige renovatiewerken zal deze Brusselse postmodernistische toren beter in het stadslandschap passen en naar de wijk worden opengesteld. Het project zal het iconische karakter van de Blue Tower in de Brusselse skyline versterken.

In het project komen kantoren en winkels aan de straatkant en een panoramische rooftop van 360°. De omliggende openbare ruimte wordt vergroend. De renovatie zal er bovendien ook voor zorgen dat dit erfgoed, dat de functionalistische architectuur symboliseert, opnieuw tot zijn recht kan komen.

Verbouwing van de iconische Blue Tower op de Louizalaan
© Lautreimage

“De Blue Tower is een getuige van de functionalistische architectuur van de jaren ‘70. Ze is een van de Brusselse torens die iedereen kent en een onderdeel van de Brusselse skyline. Deze verbouwing brengt de toren de 21ste eeuw binnen. Doordat het project de standaarden van Good Living toepast, wordt de Blue Tower een nieuw voorbeeld van de stedenbouwkundige ambitie voor ons gewest. Verschillende bestemmingen krijgen er hun plaats. Aan de straatkant komen er winkels. Er komt ruimte voor planten en voor duurzame mobiliteit. Met een rooftop van 360° zal het gebouw ook openstaan naar de wijk en voor het grote publiek. De Blue Tower is dus klaar voor de toekomst, met respect voor zijn unieke esthetische kenmerken, ” verklaart Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed.


De Blue Tower stond vroeger bekend als de SAIFI-toren en werd in 1976 ingehuldigd. Architect Henri Montois koos voor een functionalistisch ontwerp. De toren paste in een richtplan uit de jaren 1970 voor de Louizalaan. Dat plan voorzag vijf kantoorgebouwen en zette de geleidelijke verandering van de laan verder die in de jaren 1930 was ingezet. Samen met de IT Tower en de Louizatoren is hij een van de drie torens die langs de prestigieuze laan worden opgetrokken. Hoewel hij in 1997 en 2015 met onder meer een nieuwe inkomhal en een esplanade al onder handen werd genomen, verraadt de huidige renovatie een pak meer ambitie.

Het project werd uitgetekend door architectenbureau LD2 Architecture en wil dit driehoekige stedelijke eiland een nieuw elan geven door voor diversiteit te kiezen, met winkels en kantoren, en door een grote panoramische “skybar” op het dak te creëren. Het geheel wordt transparanter en beter leesbaar. Ook de esthetiek van het geheel zal erop vooruitgaan en dynamischer worden. De oorspronkelijke en unieke kenmerken van de site blijven daarbij behouden (iconische gevels in blauw glas...).

“De Bluetower is één van de opvallendste torens in de Brusselse skyline. De toren evolueert nu naar een meer gemengd gebruik. Dankzij de rooftop gaan alle Brusselaars van het zicht kunnen genieten.” zegt Ans Persoons, schepen voor Stedenbouw van de stad Brussel.


Concreet bestaat het renovatieproject uit drie verschillende ingrepen:

Verbouwing van de iconische Blue Tower op de Louizalaan
© Lautreimage

1. Creatie van een skybar, een ruim terras met een panorama van 360° en bekroning van de toren:

Als kroonjuweel van de verbouwing voorziet het project drie extra verdiepingen met kantoren en met daarbovenop een groot panoramaterras met een skybar die het gebouw zal bekronen.

In dit nieuwe bovenste gedeelte van de toren zal het gebouw een insprong bevatten. Enkel de kern zal namelijk tot de benedenverdieping + 28 verdiepingen worden verlengd. Op deze ruimte komt een groot panoramisch terras van 360°, waar het publiek tijdens de weekends en feestdagen van kan genieten. Deze volumetrische overgang bekroont de toren door hem geleidelijk te verfijnen.

In plaats van een benedenverdieping + 25 verdiepingen zal het hoofdbouwprofiel voortaan bestaan uit een benedenverdieping + 28 verdiepingen + technische voorzieningen voor een totale hoogte van 106,75 m.

2. De bouw van een nieuw hoekgebouw winkels-kantoren dat open en vergroend is, een rijke lichtinval heeft en gericht is op de wijk.

Het project bestaat uit de creatie van een nieuw volume met drie kantoorverdiepingen op het uiteinde van het perceel. (Benedenverdieping + 2 verdiepingen + groendak). Aangezien de straat helt, zal de kelderverdieping in de Vilain XIIII-straat en de Meerstraat geleidelijk een benedenverdieping aan de straatkant worden, wat de vestiging van een winkel mogelijk maakt. Deze winkel zal een bruto-oppervlakte van 1.441m² hebben (waarvan 753 m² op kelderverdieping -1 en 688 m² op kelderverdieping -2) en zal plaats bieden aan een grote speciaalzaak.

Bij het volledige ontwerp stond de optimalisatie van de ruimtes en de circulatie centraal. Daarom worden de ingangen van het winkel- en het kantoorgedeelte van elkaar gescheiden en worden de technische ruimtes zo goed mogelijk geïntegreerd. Transparantie en licht staan centraal in de gevelesthetiek. Het project opent de uitzichten voor de buurtbewoners en kiest voor grote raampartijen. De bedoeling is ook om een levendig volume te creëren waar de binnenbeleving van de buitenkant kan worden gezien. Een X-structuur achter de vliesgevel maakt dat mogelijk. Deze structuur geeft de identiteit van het nieuwe gebouw vorm.

Verbouwing van de iconische Blue Tower op de Louizalaan
© Lautreimage

3. Stadsintegratie, vergroening en zachte mobiliteit

Om het project bij het landschap en de architectuur te laten passen, worden het stramien en de taal van de bestaande gevels gerespecteerd. De gevels worden verticaal behandeld en de kantoorverdieping op +26 en +27 zullen een zachte blauwe tint krijgen, waardoor ze relatief transparant zullen zijn en de samenhang met de bestaande gevel wordt verzekerd. De gevels van de kern die verder reiken dan het terras, worden behandeld met aluminium panelen in een “goudbronzen” kleur. Deze panelen zullen het licht reflecteren en de bekleding een glinsterende gouden kroon in het ritme van de textuur geven.

Natuur en biodiversiteit in de geplande gebouwen en in de openbare ruimtes van het volledige gebouwenblok staan ook centraal in het project. Daarvoor werd het landschapsbureau Kollektif ingeschakeld. Dat zorgde ervoor dat er op het dak van de driehoek (nieuw gebouw) een groendak kan worden aangelegd dat water zoveel mogelijk kan vasthouden. Bovendien zullen er in de esplanade en de patio’s planten komen die zich ook op de verschillende wanden van de gebouwen kunnen vastklampen. Parallel daarmee werd een inrichtingsvoorstel uitgetekend voor de openbare ruimtes die aan het renovatieproject grenzen. De bedoeling is om de omgeving van het gebouwenblok zoveel mogelijk beplanting te schenken.

Tot slot schenkt het project ook aandacht aan mobiliteit. Zo komt er een fietsenstalling met 118 plaatsen (waarvan 7 voor cargofietsen) in kelderverdieping -2 in plaats van de opslagruimte die momenteel niet wordt gebruikt. Met de 18 nieuwe overdekte fietsparkeerplaatsen op de benedenverdieping en de 5 plaatsen aan de linkerkant van de inkomhal van de Louizalaan stijgt het aantal fietsparkeerplaatsen van 20 tot 141.

Ook interessant