Nieuwbouw

Langverwachte stikstofdecreet biedt opnieuw perspectief aan woningbouw

Langverwachte stikstofdecreet biedt opnieuw perspectief aan woningbouw
Embuild Vlaanderen is opgetogen over de goedkeuring van het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement. Dat is niet alleen een goede zaak voor grote projecten van bedrijven, maar evengoed voor de kleinere woningbouw. Zowel ondernemers als huishoudens krijgen opnieuw perspectief en rechtszekerheid om te investeren. Embuild Vlaanderen beklemtoont dat vanaf 2025 alle nieuwbouwprojecten in Vlaanderen fossielvrij dienen te zijn. Na een stookolieketel, is ook een gasaansluiting niet langer een optie. Daarmee is de Vlaamse bouw voortrekker in Europa. Nu is het van belang dat de sector in alle continuïteit en met de nodige rechtszekerheid kan verder werken aan duurzaamheidswinsten in bouwprojecten.

“Het stikstofkader met decretale basis heeft lang op zich laten wachten. Dat veroorzaakte een deficit aan rechtszekerheid voor gezinnen en ondernemers met bouwplannen. Dat was onhoudbaar. Aangezien een bouwstop in Vlaanderen diende te worden afgewend, zijn we als bouwfederatie opgelucht over de goedkeuring van het decreet”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


Het Vlaams parlement heeft een vergunningenstop afgewend en rechtszekerheid geboden aan burgers, opdrachtgevers van bouwprojecten en (bouw)ondernemers. Die juridische zekerheid is essentieel om bouwplannen, nieuwe investeringen, jobs en welvaart te vrijwaren en om maatschappelijke transities niet in het gedrang te brengen. Het stikstofakkoord is niet alleen significant voor sectoren als industrie en landbouw, maar voor alle bouwprojecten, die cruciaal zijn voor de klimaatuitdaging, mobiliteit, waterhuishouding, wonen enz.