LIAG ontwerpt nieuw Nationaal Kinderoncologisch Centrum

  NL   17 januari 2012 Bron: Liag
LIAG ontwerpt nieuw Nationaal Kinderoncologisch Centrum
Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) wordt gebouwd op de Uithof Utrecht; een ideale plek bij zowel een universitair kinderziekenhuis (Wilhelmina kinderziekenhuis) als een kankercentrum voor volwassenen (UMC Utrecht Cancer Center). In het NKOC zal het wetenschappelijk toponderzoek naar kinderkanker gaan plaatsvinden en wordt de topzorg voor kinderen met kanker geconcentreerd.

De coöperatie NKOC heeft via een Europese aanbestedingsprocedure unaniem voor LIAG gekozen als architect van het nieuw te bouwen kinderkankerziekenhuis en researchcentrum.

In de gunningsfase werd gevraagd een locatieonafhankelijke ontwerpvisie te geven, met een uitwerking van een deel van het programma van eisen. Dit programma is gebaseerd op de uitgangspunten van het businessplan van KOPVOL. In de ontwerpvisie van LIAG staat de beleving van het kind centraal. Elke leeftijdscategorie krijgt een eigen plek waardoor de sociaal-emotionele ontwikkeling optimaal gestimuleerd wordt.“LIAG is er in geslaagd een herkenbaar icoon te creëren dat als land-mark in haar omgeving staat. Zij heeft uitstekend inzicht gegeven in de relatie tussen binnen en buiten, de ontvangsthal, en de aansluiting van het gebouw bij de omgeving, de schaal en de hoogteaccenten. De hoofdroute door het gebouw is tevens ontmoetingsruimte en creëert een natuurlijk verloop tussen binnen – buiten.”, aldus de opdrachtgever.

Ook werd er een Plan van Aanpak gevraagd. Tijdens een tweetal workshops heeft LIAG getoond dat zij een open, professionele en oplossinggerichte samenwerking opzoekt.

“Er is een start gemaakt om de sfeer te creëren waarbinnen een prikkelende en inspirerende balans van samenspel ontstaat die tot een gezamenlijk ‘wij’ gevoel kan leiden.”

Inmiddels is LIAG gestart met een massastudie om te onderzoeken op welke locatie van de Uithof het NKOC het beste kan worden gebouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de overige gebruikers van de Uithof, de gemeente en de provincie. Maar voor alles wordt gekeken hoe de zorg en research zo te realiseren is zodat het NKOC zich kan ontwikkelen als internationaal center of reference.

Er wordt gestreefd het NKOC in 2015 in gebruik te nemen.

Het ontwerpteam zal naast LIAG verder bestaan uit:
Royal Haskoning (adviseur technische Installaties)
Zonneveld ingenieurs (constructeur)
Twynstra Gudde (Programma van Eisen, projectmanagement, conceptontwikkeling)
ZRI (ondersteuning van het projectmanagement)


Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo