Verwarming & Sanitair

Klimaat- en energieoplossingen van Viessmann werken beter samen

Klimaat- en energieoplossingen van Viessmann werken beter samen
Viessmann, de producent van verwarmings-en koeloplossingen, zet dit jaar sterker in om afzonderlijke duurzame oplossingen te integreren in een holistisch systeem om maximaal gebruik te maken van de eigen opgewekte energie. Met de nieuwe ‘Better Together’ campagne wil Viessmann duidelijk maken dat duurzame oplossingen samen beter werken. De nieuwigheden die dit jaar worden voorgesteld, versterken elkaar dan ook allemaal. Bovendien introduceert Viessmann ook hun nieuwe warmtepompen, gericht op renovaties en de eerste warmtepomp die zich laat aansluiten als een gasketel.

Warmtepompen, fotovoltaïsche energie, opslag van elektriciteit, ze worden allemaal steeds beter en duurzamer. “Viessmann blijft zich uiteraard inzetten in het ontwikkelen van innovatieve en duurzame verwarmings- en koeltoestellen, maar we zijn er ook van overtuigd dat wanneer we al deze afzonderlijke apparaten aan elkaar koppelen en met elkaar laten communiceren, we zo een enorm verbeterde efficiëntie kunnen bereiken van de opgewekte en verbruikte energie. Op deze manier worden de apparaten een duurzame oplossing om de energiefactuur te verlagen” zegt Christophe Leroy, Managing Director Viessmann Benelux.

Het systeem van de energieoplossingen is ook toekomstbestendig en modulair. Bij Viessmann weten ze dat energiebesparende toestellen installeren een grote investering vraagt van de consument. Het bedrijf zorgt er daarom voor dat het systeem zo wordt opgezet dat de consument met één apparaat van start kan gaan, en zijn systeem vervolgens geleidelijk kan uitbreiden, ongeacht of het nu over een nieuwbouw of renovatie gaat.

Klimaat- en energieoplossingen van Viessmann werken beter samen
De nieuwigheden die Viessmann dit jaar voorstelt, passen in het holistisch systeemdenken waarbij de zelf opgewekte energie zo optimaal mogelijk verbruikt wordt.

Vitovolt: gratis zonne-energie voor stroomproductie via fotovoltaïsche modules

Klimaat- en energieoplossingen van Viessmann werken beter samen

Vitocharge VX3: gebruik meer zelf opgewerkte energie

Het stroomverbruik in een woning varieert voortdurend, waarbij zonnestroom niet steeds benut kan worden. Daarom werd de Vitocharge VX3 ontworpen. De Vitocharge VX3 is een compacte thuisbatterij met een hybride omvormer, voor aansluiting van fotovoltaïsche zonnepanelen en batterijen. Een omvormer kan tot drie batterij-eenheden met elk 4 kWh opnemen en dus een maximale nuttige opslagcapaciteit van 12 kWh beschikbaar stellen.

Gezien de sinds 2021 sterk gestegen energieprijzen, het vervangen van de terugdraaiende teller door een digitale teller en het vooruitzicht van het capaciteitstarief, is een thuisbatterij voor vele woningen een slimme investering.

Vitocharge VX3 en de batterijcellen worden door Viessmann in Europa geproduceerd (Frankrijk), en werken perfect samen met alle oplossingen voor verwarming, koeling en energiebeheer van Viessmann.

Vitocharge VX3 met Vitocal en Vitovolt

Een andere, bijzonder energiebesparende oplossing is de combinatie bestaande uit een warmtepomp (Vitocal), fotovoltaïsche zonnepanelen (Vitovolt) en Vitocharge VX3. Hierbij worden de elektrische bestanddelen van de warmtepomp bij voorkeur met zelf geproduceerde stroom aangedreven. Naast het financieel voordeel dankzij de zelf geproduceerde stroom profiteert ook het milieu van deze combinatie, want de stroom die op het eigen dak wordt geproduceerd, is gegarandeerd milieuvriendelijk.

Klimaat- en energieoplossingen van Viessmann werken beter samen

Viessmann Energy Management: Home Energy Management System

Hulpbronnen sparen en kosten besparen door een energie-efficiënte, geoptimaliseerde werking van alle elektrische en thermisch-elektrische energiesystemen in huis, dat is de kracht van het nieuwe Energy Management, dat optioneel in het nieuwe Viessmann One Base-platform geïntegreerd is en via de ViCare-app ter beschikking van de klant kan worden gesteld.

Het Energy Management platform toont de energiestromen in de woning in real time op de smartphone of tablet. Dit omvat bijvoorbeeld de waarden van zelf opgewekte elektriciteit van de fotovoltaïsche installatie en ook zelf verbruikte elektriciteit. Bijvoorbeeld voor de werking van de warmtepomp. Het energiebeheer biedt deze functies voor de Vitocharge VX3 energieopslagunit, de warmtepompen van de nieuwe Vitocal 25x-A serie en de warmtepompen die tot 2016 met Vitoconnect functioneren

Ook interessant