Jonge kandidaat-koper heeft te weinig budget voor energievriendelijke renovatie

  BE   9 juni 2021 Bron: Two Cents
Jonge kandidaat-koper heeft te weinig budget voor energievriendelijke renovatie
97% van de Belgische woningen voldoet vandaag niet aan de langetermijndoelstelling op vlak van EPC-eisen. Heel wat kredietaanvragers kopen dus een woning die aangepakt moet worden. Hypotheek.winkel, het adviesbureau dat hypothecaire kredieten bij 25 verschillende banken vergelijkt, merkt echter dat de kandidaat-koper vaak geen plan of budget voor dergelijke verbouwingen in rekening brengt. De Nationale Bank van België (NBB) wil bovendien dat slechts één derde van de “first-time buyers” een quotiteit van meer dan 90% heeft en verplicht vanaf 1 juli tegelijkertijd de opname van een EPC-attest in elk kredietdossier, wat een spanningsveld creëert. Ook al stelde de NBB onlangs dat de woningmarkt niet op slot zit voor jongeren, hun doorgaans kleinere spaarpot laat na die hoge eigen inbreng voor de verwerving van de woning, weinig geld over voor energievriendelijke verbouwingen. Hypotheek.winkel waarschuwt en wil de kandidaat-koper sensibiliseren. Zo start het adviesbureau een samenwerking met Plan4Home, die de kredietaanvrager begeleidt in de opmaak en uitvoering van dat energieplan.

Energieplan bij elk kredietdossier, maar focus nog te vaak op comfortverbouwingen

Men ziet als maatschappij meer en meer de noodzaak om de vastgoedmarkt te verduurzamen. Zo is er in Vlaanderen het klimaatplan 2021 - 2030 met de renteloze renovatielening. Dit trekt zich ook door in de woningmarkt, waarbij het EPC-attest vanaf 1 juli verplicht aanwezig moet zijn in elk kredietdossier. Echter voldoen heel weinig woningen aan de huidige en toekomstige EPC-eisen, waardoor het merendeel van de woningen vroeg of laat aangepakt moet worden. Hypotheek.winkel ziet het als dé taak van de adviseurs om te wijzen op de consequenties bij de aankoop van een niet-energievriendelijke woning.

"Bij elk kredietdossier dat niet over nieuwbouw gaat, is het onze taak om de consument te overtuigen om het energieplan onder de loep te nemen. Voor ons is hier geen weg naast. Wie een woning koopt, is echter vaak gefocust op verbouwingen voor comfort, en minder voor het milieu", aldus David Geerts, CEO van hypotheek.winkel en ervaren hypotheek.expert.

Hogere eigen inbreng, minder middelen voor energievriendelijk verbouwen

Maar, wie energievriendelijk wil verbouwen, moet hier een plan voor hebben en budget voor vrij maken. Bij een te hoge eigen inbreng zijn er echter minder mogelijkheden om die energievriendelijke renovaties ook door te voeren. En dit al zeker voor jongeren.

“Door de stijgende vastgoedprijzen en opgelegde criteria van de NBB, moeten jongeren voor het verwerven van een eerste gezinswoning een groot stuk van hun spaargeld aanspreken. En dat in een lichtjes oververhitte markt. Maar waar halen ze het geld om de woning energievriendelijk te maken? Die vaststelling staat haaks op de doelstelling van de Vlaamse regering. De renteloze lening van Vlaanderen valt bovendien binnen het bestek van die 90% quotiteit. Als je energievriendelijk wil verbouwen, moet je dus ook minstens nog eens 10% ervan met eigen middelen financieren om aan die 90% te komen én je moet de BTW ook nog eens uit eigen zak betalen”, waarschuwt David Geerts.

Onlangs verschenen er cijfers waaruit zou blijken dat voor twee derde van de jongeren (21–35-jarigen) de aankoop van een eigen woning onhaalbaar zou zijn. Hypotheek.winkel merkt die tendens momenteel niet op en ziet eerder nog een vrij stabiel percentage in aantal leningen voor –25-jarigen en 25- tot 30ers, maar wil zo wel waarschuwen dat jongeren te weinig budget zouden overhouden om op termijn aan de energie-eisen te voldoen.

Jonge kandidaat-koper heeft te weinig budget voor energievriendelijke renovatie

Soepelere quotiteitregeling bij een energievriendelijk verbouwingsplan?

Volgens hypotheek.winkel werkt de ene doelstelling de andere dan ook tegen en ziet een oplossing in een soepelere regeling qua quotiteit wanneer de kredietaanvrager plannen voorlegt om de woning energievriendelijk te verbouwen.

“Zo vangen we twee vliegen in één klap: energievriendelijke woningen behouden niet alleen meer hun waarde, wat goed nieuws is voor de banken en de NBB, we stimuleren zo ook de uitwerking van een energievriendelijk verbouwingsplan. Nu alles inzetten op een lagere quotiteit om het risico voor de banken te verlagen, lijkt ons dan ook geen duurzame oplossing. Hoe milieuvriendelijker de woningen, hoe veiliger voor de banken op lange termijn", aldus David Geerts.

Volgens hypotheek.winkel is het dan ook zaak om preventief te werken en vandaag de kandidaat-koper zoveel mogelijk te adviseren, te stimuleren en te begeleiden. Zo komt de koper later niet in de problemen en blijft de waarde van de woning beter verzekerd.

Jonge kandidaat-koper heeft te weinig budget voor energievriendelijke renovatie

Unieke samenwerking Plan4Home: energievriendelijk advies voor jonge kopers

Om de kandidaat-koper preventief te adviseren, is hypotheek.winkel sinds maart vorig jaar een samenwerking gestart met Plan4Home, een private onderneming die als renovatiecoach de kandidaat-koper een renovatie- en energieadviesplan op maat aanbiedt.

"Onze missie is om jonge kopers bij te staan met een realistisch renovatie- en adviesplan op maat en zo tot een zorgeloze kostenbeheersing en een optimaal en energiezuinig eindresultaat te komen”, aldus Bert Vandeputte van Plan4Home.

De service van hypotheek.winkel is bovendien gratis, de kost voor Plan4home start via hypotheek.winkel aan €399.

“De rest van de begeleiding is op maat. Het ultieme doel is dat de klant onze kost uitwint op zijn verbouwkosten”, aldus Vandeputte.

Ook volgens Plan4Home treft de verstrenging op vlak van quotiteit de jonge kopers.

"Dit beïnvloedt ook volgens ons de mogelijkheid om energievriendelijk te verbouwen. Soepelheid voor de jonge verbouwer is dan ook welkom. Het is bovendien een win-win voor alle partijen: een energievriendelijke woning is meer waard, ook in de toekomst. Maar, mits goede begeleiding van de experts, proberen wij dit probleem deels op te lossen en vandaag al energetische ingrepen voor de toekomst in rekening te brengen”, sluit Vandeputte af.

Jonge kandidaat-koper heeft te weinig budget voor energievriendelijke renovatie

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo