Is jouw woning eigenlijk wel vergund?

  BE   20 mei 2015 Bron: Logic-Immo
Is jouw woning eigenlijk wel vergund?
De wet ruimtelijke ordening is een complexe wetgeving die regelmatig aangepast wordt. Omdat deze bevoegdheid geregionaliseerd is, heeft elk gewest bovendien eigen codes en reglementen. Toch is het erg belangrijk dat je bij het kopen van een woning nagaat of de woning wel vergund is; zo niet zou dat heel wat problemen kunnen veroorzaken.

Nagaan of een woning vergund is

Je kan nagaan of een woning al dan niet vergund is door de gemeentelijke vergunningenregisters te raadplegen. In deze vergunningenregisters staan alle verleende stedenbouwkundige vergunningen vermeld. Met behulp van de bouwplannen kan je nagaan of de bestaande toestand van het gebouw overeenkomt met de vergunde toestand. Één van de vorige eigenaars heeft misschien een onvergunde ingreep uitgevoerd, waardoor de woning misschien hoofdzakelijk onvergund wordt geacht.

De gevolgen van een onvergunde woning

De gevolgen van een onvergunde woning zijn veelzijdig. In de eerste plaats is je woning een ‘zonevreemde woning’. Dat betekent dat verbouwen en herbouwen niet toegelaten is. Om te verbouwen kan je eventueel wel een vergunning krijgen.

Vervolgens is het met een onvergunde woning onmogelijk om een vrijstelling van vergunning te krijgen als je de woning bijvoorbeeld wil uitbreiden met een groot tuinhuis, een garage, zonnepanelen, losstaande bijgebouwen, etc.

Tenslotte is onvergund wonen een misdrijf. Je kan verplicht worden om een dwangsom te betalen, een herstel verplicht uit te voeren, of zelfs je woning of onvergunde bijgebouwen af te breken.

Een onvergunde woning regulariseren

Gelukkig is het wel mogelijk om een onvergunde woning te laten regulariseren en er een regularisatievergunning voor aan te vragen. Of je deze vergunning zal kunnen krijgen, is afhankelijk van de geldende stedenbouwkundige voorschriften en de afweging van een goede ruimtelijke ordening.

Als je een onvergunde woning koopt, spreek dan met de verkoper af wie de regularisatievergunning zal aanvragen en wie de kosten hiervoor draagt. Neem in het compromis duidelijke bepaling op in de vorm van een opschortende voorwaarde die stelt dat de koop enkel doorgaat als:
  • er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld
  • de verkoper eerst een regularisatievergunning krijgt
  • of je zelf een regularisatievergunning krijgt


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo