Vastgoed

Huurwoningen in Amsterdam worden onbetaalbaar

Huurwoningen in Amsterdam worden onbetaalbaar
De kwartaalcijfers van woningplatform Pararius voor de vrije huursector zijn duidelijk: hogere huren en lager aanbod. De tienduizenden woningzoekenden die elk jaar Amsterdam instromen zijn vooral op de vrije huursector aangewezen. Alleen degenen met de hoogste salarissen kunnen een dure huurwoning bemachtigen. Vaak door zelf meer huur te bieden dan gevraagd wordt. Andere woningzoekenden, zoals de Amsterdamse jeugd en de mensen in sleutelberoepen, zoals het onderwijs en de zorg, hebben het nakijken. Het HNA eist bescherming en regulering van de huren in de vrije sector.

Was nog niet zo lang geleden een maandhuur van 1500 euro min of meer de standaard, nu zijn bedragen rond de 2000 euro per maand ‘normaal’. Dat schreeuwt om regulering van de huren in de vrije sector. Het wetsvoorstel ‘Betaalbare Huur ‘ van demissionair minister De Jonge is daar een eerste stap in. En juist daar keert Pararius, met een overgrote groep beleggers en verhuurders, zich tegen. Door huurregulering zou er nog minder aanbod komen en zouden de huren nog hoger worden, is hun argument. Particuliere investeerders verkopen hun woningen omdat buy-to-let niet meer rendeert door huurregulering en belastingmaatregelen

HNA: “Op huurwoningen in de vrije sector worden enorme winsten behaald. De prijs/kwaliteit verhouding is al jaren zoek. Ook in Amsterdam. Het HNA pleit daarom voor een puntenstelsel voor de gehele huursector. Dat betekent dat alle huurwoningen tot de gereguleerde sector gaan behoren. Daarmee wordt de automatische jaarlijkse huurverhoging gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. Een huurverhoging voor de vrije sector van maximaal 5.5% voor 2024 los van de kwaliteit van de woning is onacceptabel. De wet die deze maximering regelt loopt op 1 mei 2024 af. Het HNA eist dat huurders, ook in de vrije sector en ook na 1 mei 2024, beschermd worden tegen te hoge huurprijsstijgingen .

“Door het verbod op tijdelijke huurcontracten voor particulieren per 1 juli 2024 loopt het aanbod van vrije huurwoningen sowieso verder terug. Immers, bijna de helft van de vrije sector wordt nu tijdelijk (maximaal 2 jaar) verhuurd. Dat worden straks permanente huurcontracten. Of de huren dan minder gaan stijgen – door minder nieuwe huurcontracten – valt nog te bezien.”Amsterdamse huursector

De vrije huursector in Amsterdam is, in tegenstelling tot de rest van het land, heel groot. Zo’n 15 tot 20 % van alle woningen in Amsterdam valt eronder. Dat maakt de extreem hoge huren in deze vrije sector tot een urgent probleem voor de hele stad. In het belang van een goede volkshuisvesting moet de Tweede Kamer zo snel mogelijk het wetsvoorstel ´Betaalbare Huur’ bespreken en in werking zetten.