Vastgoed

Huren neemt steeds grotere hap uit budget

De huurprijzen op de private huurmarkt blijven sneller stijgen dan de inkomens. Dat betekent dat alleenstaanden en gezinnen steeds minder budget overhouden na het betalen van de huur, zo blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse Huurdersbonden 2015. Niet alleen de stijging van de huurprijzen valt op. We stellen ook vast dat amper 44% van de huurders aangeeft overtuigd te zijn dat er een intredende plaatsbeschrijving werd opgemaakt, aldus de Huurdersbond. Eén op vijf huurders is zeker dat dit bij hen niet het geval is. Sommigen opperen wel eens dat in de plaatsbeschrijving ook de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode zouden moeten opgenomen worden. Met de voorliggende cijfers in de hand, kunnen we besluit dat dit een bijzonder slecht idee is. Zo’n regeling dreigt namelijk de plaatsbeschrijving nog complexer te maken, waardoor het aantal plaatsbeschrijvingen zonder twijfel nog zal dalen.

De limieten van de huurprijs?

Sinds 2013 hebben we een zicht op de gemiddelde huurprijzen van alle huurdersbondleden in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat de huurprijzen jaar na jaar sneller stijgen dan de gezondheidsindex. Huren neemt dus een steeds grotere hap uit het gezinsbudget. We nemen als startpunt de gemiddelde huurprijs van 2013 (€ 545). Deze evolueerde in 2014 tot € 574.45 en in 2015 tot € 590.22.

Deze resultaten liggen in lijn met deze van het Groot Woononderzoek, waar eveneens bleek dat de huurprijzen sneller stegen dan de index. Het Groot Woononderzoek bevat echter maar gegevens tot 2013. Het mag duidelijk zijn dat de trend naar een steeds onbetaalbaarder wordende private huurmarkt wordt verdergezet. De stijging geldt voor zowel de lagere, gemiddelde als hogere huurprijzen. Al in 2013 hield bijna 1 op drie private huurders te weinig over om nog menswaardig te kunnen leven en meer dan de helft van de huurders besteedde meer dan 30% van zijn inkomen aan huur. Dat de kloof ook na 2013 nog steeds groeit, is de rauwe realiteit van de steeds dieper snijdende wooncrisis. De Vlaamse huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform eisen daarom op korte termijn uitgebreidere en meer toegankelijke huursubsidies, gekoppeld aan inventieve vormen van geconventioneerde huur en een uitbreiding van de sociale huurmarkt.

Woonbonus heroriënteren

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wijst er in Het Nieuwsblad op dat er nog nooit zoveel werd geïnvesteerd in sociale woningen. Dit jaar werd daarvoor 200 miljoen euro extra uitgetrokken.

"We appreciëren zeker die inspanningen van de minister", zegt Verstichele van de Huurdersbond. "Maar we moeten het volledige plaatje zien. Er gaan miljarden naar de woonbonus en eigendomsverwerving. Dat drijft de prijs op. We zouden moeten heroriënteren van de woonbonus naar de private en sociale huurmarkt."

Ook interessant