Verbouwen

Sociaal verhuurkantoor Het SaS start eigen klusjesdienst op

Sociaal verhuurkantoor (SVK) Het SaS in Sint-Job-in-‘t-Goor is zopas gestart met een eigen klusjesdienst. Ervaren klusjesman Bart Vanlerberghe trekt er met zijn bestelwagen vanaf nu dagelijks op uit om kleine herstellingen uit te voeren voor de huurders en de eigenaars. Als groeiend SVK met ongeveer 300 woningen moet de nieuwe klusjesdienst het mogelijk maken om het patrimonium doorlopend in goede staat te houden. Het is de bedoeling hiermee zowel tijd als kosten te besparen.

SVK Het SaS huurt ruim 300 woningen van particulieren op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan maatschappelijk kwetsbare mensen. Het SVK is actief in 12 gemeenten, namelijk Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel. Het aantal woningen en appartementen dat gehuurd en doorverhuurd wordt, zal in de toekomst nog verder toenemen.

“We hebben het jaren zonder klusjesdienst gedaan. Voor herstellingen en allerlei klussen deden we dan een beroep op externe aannemers en sociale tewerkstellingsploegen. We merkten wel dat aannemers niet meteen stonden te springen omdat de werken op zich te klein waren of omdat ze geen tijd hadden. Op die manier geraakten kleine klussen, zowel voor rekening van de eigenaars als de huurders, dikwijls moeilijk hersteld”, vertelt Yann Blommaerts, coördinator van SVK Het SaS.

“Het komt ook geregeld voor dat huurders zelf zaken willen herstellen, maar niet goed weten hoe en het materiaal niet in huis hebben. En als ze dan toch proberen, worden herstellingen vaak niet goed uitgevoerd. Enige basiskennis is nodig en die ontbreekt soms. Onze nieuwe klusjesman gaat dus vanaf nu die kleine klussen en herstellingen uitvoeren. Maar tegelijkertijd zal hij het ook voordoen en uitleggen aan de huurders om zo toch enige basiskennis over te brengen. Bart Vanlerberghe is veel meer dan een gewone klusjesman. Hij heeft dus ook een begeleidende taak, naast de uitvoering van kleine werken.”

Tijd en kosten besparend

De nieuwe klusjesdienst van SVK Het SaS is er zowel voor de eigenaars als voor de huurders. Alle panden moeten conform zijn aan een reeks basisvoorschriften. Zo moeten overal rookmelders aanwezig zijn. Vooraleer het SVK een woning inhuurt, kan de klusjesdienst voor de eigenaar bepaalde werken uitvoeren die nodig zijn om het pand geschikt te maken voor doorverhuring. Het inhuren verloopt op die manier veel sneller. Ook tussen 2 verhuringen kunnen kleine herstellingen sneller door de klusjesdienst uitgevoerd worden.

Yann Blommaerts: “Zo besparen we niet alleen kosten maar ook tijd. Voor de tussenkomst van onze klusjesdienst hanteren we tarieven die eigen zijn aan een sociaal verhuurkantoor, gematigd dus. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het huurpand, maar in bepaalde gevallen kan hij klushulp inroepen. We zijn er zeker van dat we op die manier het patrimonium doorlopend in goede staat kunnen houden. De huurders zijn verplicht om defecten te melden aan het SVK, maar voordien gebeurde dat vaak niet of te laat uit schrik voor de kosten. Met onze klusjesdienst proberen we dat nu te vermijden. Het is een win-win voor de eigenaars én de huurders.”

De nieuwe klusjesdienst van SVK Het SaS onderneemt niets op eigen houtje. Alles gebeurt in overleg met de huurbegeleiders. Het is wettelijk bepaald wie voor wat verantwoordelijk is, de huurder of de eigenaar. In dat opzicht biedt de klusjesdienst ondersteuning voor de huurbegeleiders. Zo kunnen zij minder tijd steken in technische aspecten en zich vooral met hun kerntaak bezig houden, namelijk huurders begeleiden bij hun rechten en plichten. De klusjesdienst blijft wel contact houden met sociale tewerkstellingsprojecten en aannemers.

Voordelen voor eigenaars en huurders

Het SaS huurt woningen van privéverhuurders tegen een aanvaardbare huurprijs en verhuurt die door aan kandidaat-huurders. Het SVK vormt zo een schakel tussen de eigenaars van een pand en de huurders. Deze formule biedt voordelen voor zowel de eigenaar (verhuurder) als de huurder. De verhuurders worden verlost van de administratieve last van het verhuren en ze zijn zeker van hun inkomen in ruil voor een redelijke huurprijs. Als kerntaak begeleidt het SVK de huurder bij het respecteren van de huurovereenkomst. Het SVK waakt ook over de kwaliteit van de woningen.

In de beginjaren werd vooral de nadruk gelegd op de hoeveelheid woningen. Nu gaat veel meer aandacht naar een goede en betaalbare woningkwaliteit en de begeleiding van de huurders. Dat zijn mensen uit kwetsbare doelgroepen die omwille van lage scholing, zwakke gezondheid, werkloosheid, echtscheiding of andere mogelijke omstandigheden zelf weinig kans maken op de private huurmarkt. Op die manier zijn de SVK's een betekenisvolle aanvulling op het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Ook interessant