Energie

Hoeveel energie verliest uw huis, en langs waar? Kom het te weten met een thermoscan

Hoeveel energie verliest uw huis, en langs waar? Kom het te weten met een thermoscan
De stad Brussel publiceerde onlangs een thermografische scan van alle daken in de stad. Die scan, uitgevoerd door het studiebureau ACTION AIR, geeft weer hoeveel warmte er via het dak van elk gebouw verloren gaat, en dus waar er beter geïsoleerd kan worden. Ook heel wat gemeenten en lokale dienstverleners in Vlaanderen en Wallonië bieden tegenwoordig dergelijke thermoscans aan, om een beeld te krijgen van waar uw woning het meeste warmte verliest. Maar hoe dien je die beelden te analyseren? In dit artikel geeft Testo, de specialist in innovatieve meetapparatuur, enkele tips die helderheid kunnen brengen.

Om te beginnen enkele cijfers: gemiddeld gaat 30% van de energie in een woning verloren via het dak, 20% via de muren, 15% via de ramen & deuren en 10% via de vloer. Een goed geïsoleerde woning, met recent buitenschrijnwerk en zonder warmtebruggen - dat is een deel van de buitenschil van een gebouw waar de isolatielaag doorbroken is of waar de thermische weerstand om een andere reden lager is, wat tot bovenmatig warmteverlies leidt - zorgt daarbij voor een aanzienlijke energiebesparing.

Een thermoscan geeft aan waar uw woning het meeste warmte verliest, zodat u daar eventueel kunt ingrijpen om het verlies te beperken. Daarbij let u best op de volgende zaken.

De resultaten van een thermoscan zien er anders uit in functie van het gebruikte kleurenpalet, maar ze betekenen hetzelfde.

Tijdstip

Een thermoscan dient op het juiste tijdstip uitgevoerd te worden. De wintermaanden zijn ideaal, omdat er dan een groot verschil is tussen de binnen- en buitentemperatuur: hoe groter het verschil, hoe beter de verliezen zichtbaar zijn. Thermografie is een nuttige en efficiënte techniek om dit in beeld te brengen.

Kleurenpalet

Grosso modo zijn er twee verschillende kleurenpaletten: "iron", met eerder gelige tinten, en "rainbow", met een overwegend rood kleurenspectrum. Welk palet u te zien krijgt hangt louter af van welke tool er gebruikt wordt, beide geven ze hetzelfde weer.

De temperatuurschaal

Naast het kleurenpalet kunt u zien met welke temperatuur iedere kleur overeenkomt. De getoonde temperatuurschaal dient van enkele graden boven tot enkele graden onder de oppervlaktetemperatuur van de woning te gaan, want dan zijn de energieverliezen het best zichtbaar. Die oppervlaktetemperatuur is de referentietemperatuur die aan de buitenkant van de woning gemeten wordt en die u centraal op het beeldscherm kunt aflezen. Een te ruime temperatuurschaal zou als gevolg hebben dat de scan vrij egaal van kleur is, een te beperkte schaal zou een overdreven resultaat geven.

Energieverliezen

De plaatsen op de woning die afhankelijk van het gebruikte kleurenpalet geel of rood kleuren wijzen op mogelijk vermijdbaar energieverlies door bijvoorbeeld luchtlekken. Iedere pixel op het thermische beeld staat voor een gemeten temperatuur. Door deze temperaturen verder in detail te bekijken, kan er nagegaan worden waar het warmste punt zich bevindt op elke plaats in de gebouwschil. Voor verdere conclusies rond het plaatsen van extra isolatie of het vervangen van buitenschrijnwerk, doet u best beroep doen op een erkende aannemer.

Thermische camera van juiste kwaliteit

Een goede thermische camera om woningen te scannen dient te beschikken over een detector van 320 x 240 pixels (te vergelijken met de pixels van een fototoestel) en over een thermische gevoeligheid die hoger ligt dan 60 mK (kracht van de camera om temperatuurverschillen op te meten).

Fabel

Een thermografische camera meet oppervlaktetemperaturen van objecten dankzij zijn infraroodsensor. Ieder object dat warmer is dan het absolute nulpunt ​ (-273,5 °C ) zal infraroodgolven uitstralen die de camera kan opvangen. Wat zo’n camera niet kan, is door muren of beglazing heen kijken, zoals dat soms in films voorgesteld wordt.

Prijs

Voor een standaardonderzoek bedraagt de kostprijs ongeveer 250 tot 400 euro. In deze prijs zijn een infraroodscan, een rapport met infraroodfoto’s en advies inbegrepen. Indien uw gemeente dit aanbiedt, kan de kostprijs zelfs lager liggen.