Vastgoed

Hoe werkt de gesplitste aankoop van een onroerend goed

Wat is gesplitste aankoop? Waarom is deze regeling zo interessant? En welke alternatieve vormen van successieplanning bestaan er? Gesplitste aankoop is de aankoop van een onroerend goed, zoals een huis of een bouwgrond, door twee verschillende partijen. In de meeste gevallen kopen de ouders het vruchtgebruik, terwijl hun kinderen de blote eigendom verwerven. Dat doen ze niet met hun eigen geld, maar met het geld dat hun ouders hen hebben geschonken.

Een omslachtige methode, denk je? Er is echter een heel goeie reden om een nieuwe woning op deze manier aan te kopen: de erfgenamen moeten er later geen successierechten meer op betalen! De woning is immers al van hen.

Hoewel de wettelijke status van zo’n gesplitste aankoop lange tijd betwist was, zijn de overheid en de administratie het er nu over eens dat het procedé legaal is zolang de geldelijke schenking bij de notaris gebeurt en er schenkingsrechten op worden betaald (3 procent voor een schenking in rechte lijn).

Uiteraard vervallen de kosten op de aankoop zelf níét bij zo’n regeling. Denk maar aan de registratierechten, de btw voor nieuwbouw, het ereloon van de notaris en de aktekosten.

Alternatieven?

Is deze vorm van successieplanning niks voor jou? Dit zijn mogelijke alternatieven:
  • Je koopt als ouder een nieuwe woning en schenkt die – eventueel met behoud van vruchtgebruik – aan je kinderen. Deze formule is echter niet voordelig, omdat je twee keer belastingen betaalt: op de aankoop én op de schenking.
  • Je koopt vastgoed samen met je kinderen. Jullie nemen beiden een deel van de volle eigendom. Deze oplossing werkt het best als jullie een goeie vertrouwensrelatie hebben, want je geniet als ouder niet dezelfde bescherming als in het geval van vruchtgebruik. Het grote voordeel van deze regeling is dat je schenkingsrechten noch successierechten moet betalen (als de ouders minstens drie jaar blijven leven).

Ook interessant