Hoe Vandersanden meewerkt aan klimaatadaptieve openbare ruimtes

27 oktober 2021 Bron: Vandersanden
Hoe Vandersanden meewerkt aan klimaatadaptieve openbare ruimtes
De aanpassing van onze openbare ruimte aan klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse overheid en de bouwsector. Vandersanden neemt het voortouw in klimaatadaptatie en ontwikkelt oplossingen die een antwoord bieden op hevige regenval en bodemdroogte.

Ons klimaat is aan het veranderen. In heel Europa – en daarbuiten – wordt de zomer steeds heter en volgen periodes van zware neerslag elkaar steeds sneller op. De Universiteit van Wageningen raamt de totale schade van klimaatverandering in Nederland op maar liefst 80 miljard euro tegen 2050, indien er geen adaptatiemaatregelen worden genomen. De overheid formuleerde daarom de ambitie om tegen 2050 alle openbare ruimten klimaatadaptief in te richten.

Hitte en langdurige droogte leiden tot een laag grondwaterpeil en watertekorten waar onder meer de landbouw last van heeft. Tijdens periodes met extreme neerslag daarentegen, is er meer kans op wateroverlast en overstromingen, vooral in stedelijke gebieden die doorgaans minder bestand zijn tegen klimaatverandering.

Deze paradox - onze openbare ruimte gaat gebukt onder te veel en te weinig water - stelt overheden voor een grote uitdaging: hoe richten we onze openbare ruimte zo in dat we regenwater niet alleen kunnen afvoeren maar ook kunnen vasthouden?

Klimaatadaptatie bij Vandersanden

Als familiebedrijf stellen wij onszelf elke dag opnieuw de vraag hoe we mee kunnen bouwen aan een prettige leefomgeving die anticipeert op de ecologische uitdagingen van vandaag en morgen. We denken daarbij in generaties, niet in jaren. Daarom bouwen we graag mee aan een openbare ruimte die niet alleen vandaag, maar ook over 10, 50 of 100 jaar nog steeds duurzaam, klimaatbestendig, mooi en kwalitatief is.

We zetten ons met de volgende drie uitgangspunten in voor klimaatadaptieve oplossingen:
  • Maatwerk in functie van lokale behoeftes: klimaatadaptatie gaat verder dan een combinatie van producten. Elke stadswijk en elke dorpskern is anders. Wie wil investeren in duurzaamheid, moet systeemoplossingen ontwikkelen die inspelen op (hyper)lokale uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse waterstromen, het soort ondergrond, hoogteverschillen die waterstromen beïnvloeden, verharding en bebouwing, grondwaterstanden, de intensiteit van regenbuien en de plaatselijke jaarlijkse regenval.
  • Eenvoud en toegankelijkheid: klimaatadaptatie moeten we omarmen en mag daarom niet te ingewikkeld worden. Bij Vandersanden streven we naar klimaatadaptieve oplossingen die ook voor aannemers realiseerbaar zijn zonder grote aanpassingen in hun manier van werken. We geloven in overzichtelijke, beheersbare en niet te complexe oplossingen.
  • Aantrekkelijkheid en kwaliteit: gemeenten hoeven volgens Vandersanden geen compromis te sluiten tussen aantrekkelijkheid en duurzaamheid bij de invulling van hun openbare ruimte. Klimaatadaptieve oplossingen moeten dezelfde kwaliteitsstandaarden als klassieke producten hebben én moeten er even mooi en hoogwaardig uitzien.

In de praktijk

Hoe gaan we wateroverlast en -schaarste concreet tegen?
In het verleden was het credo om hemelwater zo snel mogelijk af te voeren. Die filosofie is inmiddels achterhaald: we moeten proberen het water vast te houden. Door regenwater te snel af te voeren, breken we de natuurlijke aanvulling van het grondwatersysteem af en die is juist belangrijk bij lange periodes van hitte en droogte.

Bij Vandersanden geloven we in de kracht van waterinfiltrerende bestrating als oplossing voor de toegenomen wateroverlast en droogte.

Door waterinfiltrerende bestrating infiltreert het regenwater op de plek waar het valt. In de onderconstructie kan het water ter plekke wegzakken in de bodem of bijvoorbeeld vertraagd worden afgevoerd naar een WADI of het oppervlaktewater. Door het afkoppelen van het hemelwater voorkomen we overbelasting en overstort van het rioolstelsel. Rioolwaterzuiveringsinstallaties werken ook beter als rioolwater niet verdund wordt door regenwater. Daarnaast helpt waterinfiltrerende bestrating ook tegen lange periodes van droogte: door water op te vangen in de ondergrond blijft de grondwaterstand op peil en daalt de kans op verdroging en verzilting.

Om die reden ontwikkelde Vandersanden Drainflow®: waterpasserende straatbakstenen met de kwaliteit van klassieke straatbakstenen én met waterinfiltrerende eigenschappen. De stenen zijn mechanisch te verwerken en de toepassing vermijdt andere complexe en kostbare ingrepen zoals bijvoorbeeld de aanleg van aparte rioleringen voor hemelwater. Het is praktisch en goed in te passen in de bestaande bebouwde omgeving.

Kortom: waterpasserende straatbakstenen zijn in combinatie met de juiste ondergrond een eenvoudige, mooie en duurzame oplossing die onze openbare ruimte preventief wapent tegen de impact van klimaatverandering.

Wat brengt de toekomst?

Vandersanden is er trots op dat wij met innovatieve oplossingen en advies op maat kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze openbare ruimte. Zo bouwen we mee aan mooie en duurzame steden en dorpen in heel Europa.

We maken van klimaatadaptatie vandaag al een prioriteit, maar denken ook vooruit. De horizon is momenteel gericht op 2050, maar klimaatverandering zal ook decennia en eeuwen daarna een grote uitdaging blijven. Daarom werken we vandaag onder meer aan de ontwikkeling van CO2-neutrale en zelfs CO2-negatieve stenen. We willen de milieu-impact van onze stenen minimaliseren voor een gunstige levenscyclusanalyse (LCA) en milieukostenindicator (MKI). Onze nieuwe, state of the art straatbaksteenoven in Tolkamer helpt ons vandaag al om de CO2-uitstoot significant te reduceren.

Tot slot zal ook Vandersanden als bedrijf mee evolueren.

In een wereld en met een klimaat dat steeds complexer wordt, groeit Vandersanden van producent van gevel- en straatbakstenen naar een partner voor overheden die hun openbare ruimte duurzaam en klimaatadaptief vorm willen geven. Door de krachten te bundelen met onze partners en gemeenten, zetten we samen een stap voorwaarts in de verduurzaming van openbare ruimten in Nederland en daarbuiten.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo