Duurzaam Bouwen

Helmond krijgt slimste wjik van Nederland

De slimste wijk van Nederland wordt gebouwd in Brandevoort. De wijk moet ‘slim’ worden in alle opzichten: zowel op het gebied van woningbouw en duurzaamheid, als op het vlak van mobiliteit, gezondheid, veiligheid en sociale samenhang. Met dat plan met als werktitel ‘Brainport Smart Village’ is het college van burgemeester en wethouders van Helmond in gesprek met partners uit de regio. Hoe die wijk er precies uit komt te zien, is nog niet bekend: dat wordt samen met álle partners bedacht en uitgewerkt. Als alles meezit kan er nog volgend jaar een concrete start gemaakt worden met de bouw van de slimste wijk van Nederland.

Proeftuin voor de maatschappij van morgen

De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. Opgaven op het gebied van volkshuisvesting, stedenbouw, werkgelegenheid, gezondheid, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid vragen om nieuwe oplossingen. En die ontstaan niet achter de tekentafel van één architect, of in de bestuurskamer van overheid of ontwikkelaar. Ze ontstaan daar waar ruimte wordt geboden aan ideeën en experimenten – bij voorkeur niet in een laboratorium, maar in een levensechte omgeving.

Brandpunt van de slimste regio

In het hart van de Brainport regio ligt Brandevoort: de Helmondse buitenwijk met haar typische architectuur. Het nog te ontwikkelen deel van Brandevoort – aan de noordzijde van het spoor – is dé ideale plek voor een living lab voor de stad van morgen. De grond is klaar om bouwrijp gemaakt te worden, er is ruimte voor 500 tot 1.500 woningen. In een groene omgeving, aan de rand van twee steden, met alle voorzieningen in de buurt. Met een treinstation en flitsfietspaden richting stadscentra. De Automotive Campus, de Food Tech Campus en diverse vooruitstrevende onderwijsinstituten letterlijk om de hoek. Het gebied heeft alles in huis om de toekomst dichtbij te halen. Waar anders zou de slimste wijk van Nederland gebouwd kunnen worden dan in Brandevoort: het brandpunt van de slimste regio?

Integrale benadering

Hoe ziet zo’n slimme wijk eruit? Welke huizen bouwen we, hoe verplaatsen we ons, hoe leven en werken we er? In Brandevoort is alle ruimte om daarmee te experimenteren. Integraal bekeken: op het gebied van bouwen, energie, mobiliteit, veiligheid, gezondheid. Helmond gaat hiervoor het gesprek aan met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, maar ook met huidige en toekomstige bewoners. Samen brengen we de toekomst letterlijk en figuurlijk dichtbij: als alles meezit kan eind volgend jaar concreet gestart worden met de bouw van de slimste wijk van Nederland.

Helmond krijgt slimste wjik van Nederland

Ook interessant