Helft jonge gezinnen wil verhuizen

  BE   17 februari 2017 Bron: Reynaers Aluminium
Helft jonge gezinnen wil verhuizen
Bijna 3 op 10 jonge Belgen tussen 18 en 34 jaar oud zijn over het algemeen niet zo tevreden met hun huidige woning. De helft zegt op korte termijn te willen verhuizen naar een beter afgewerkte woning met meer comfort, woonoppervlakte, tuin of terras. Het gaat in de meeste gevallen om huurders van een appartement in een stedelijke omgeving. Hoe ouder de leeftijd, hoe groter de groep Belgen die niet aan verhuizen denkt en gelukkig is met zijn woning.

Uit het rapport van Reynaers Aluminium blijkt een sterk verband tussen de mate waarin men zich gelukkig voelt met de woning en het algemene geluksgevoel. 1 op 3 jonge Belgen geeft de woning waarin ze leven een score van minder dan 6 op 10 én 1 op 4 doet dat ook voor zijn of haar leven in het algemeen.

Bij de oudere Belgen komen deze lage scores veel minder voor. Slechts 1 op 10 geeft een geluksscore lager dan 6 op 10 voor het huis en maar 1 op 5 voor hun leven in het algemeen.

Wat de ligging van hun woning betreft, zijn de 3 belangrijkste redenen om deze te verlaten voor de jonge generatie geluidsoverlast, verkeersveiligheid en buren. Wat hun huis of appartement zelf aangaat zijn het ontbreken van een tuin, het gebrek aan goede afwerking en een lage isolatiegraad de belangrijkste redenen van hun ontevredenheid

Vooral jonge huurders uit steden willen verhuizen

De helft van de jonge Belgen tussen 18 en 34 jaar zegt op korte termijn te willen verhuizen, bij oudere Belgen tussen 35 en 54 jaar is dat slechts 17% en voor de 55 plussers amper 8% .

Uit het rapport blijkt een verband tussen de wil om te verhuizen en het al dan niet eigenaar zijn van de woning. Bijna de helft van jongere gezinnen is geen eigenaar, terwijl 8 op 10 van de oudere generatie dat wel is. Ook het wonen in een appartement heeft een impact. 1 op 3 jonge Belgen woont in een appartement, terwijl dat slechts het geval is voor 1 op 5 oudere Belgen. Tot slot blijkt ook dat de helft van de jongere mensen in een verstedelijkte omgeving woont.

De belangrijkste redenen voor jonge mensen om te verhuizen zijn voor 1 op 2 de woonkwaliteit en comfort, gevolgd door de wens van 1 op 3 om gelukkiger te worden en groter te wonen.

“De groep jonge mensen die niet helemaal tevreden is met de huidige woning is relatief groot. Maar we stellen vast dat de meerderheid na hun 35ste wel de woning vindt waarin ze zich perfect thuis voelen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van deze oudere Belgen gelukkig is met zijn of haar woning, terwijl dat bij jongere generatie maar 1 op 3 is. De correlatie tussen eigenaar zijn van een woning en gelukkig in het leven staan, verklaart het grote belang dat Belgen hechten aan een eigen huis of appartement. Vandaar ook het grote succes van Batibouw, Belgen worden nu eenmaal geboren met een baksteen in hun maag,” aldus Bert Geerinckx, algemeen directeur Reynaers Aluminium.

Geld niet de enige rem

Vanzelfsprekend heeft de financiële situatie van jonge gezinnen de grootste impact op de manier van wonen. Bijna 90% geeft aan dat de financiële mogelijkheden de belangrijkste hindernis zijn op het pad naar een woning waarin men zich 100% thuis voelt. Zo zegt 1 op 3 van deze jongere ondervraagden dat diens inkomen nét volstaat om maandelijks rond te komen, en moet hij erg opletten hoe hij het besteedt.

Door de kost van de woning (huur of afbetaling) moet de helft van de jongeren zuiniger leven en geeft deze groep minder geld uit aan reizen, vrije tijd of kleding dan men zou willen. 1 op 3 zegt ook verplicht te zijn de huidige job te blijven beoefenen omdat die werkzekerheid cruciaal is.

Maar naast het financiële plaatje hebben ook het aanbod aan woningen, de schaarste aan bouwgronden en de strenge regelgeving om te (ver)bouwen voor 1 op 3 een grote impact op de huidige woonsituatie.

“In het verleden was het verwerven van een eigen huis of appartement voor de meeste Belgen vanzelfsprekend. Dat blijkt vandaag minder voor de hand te liggen in een woningmarkt met minder aanbod, stijgende prijzen, strengere reglementering en complexere bouwmethoden die het kopen of bouwen van een woning duurder maken. Dit zou op langere termijn het aantal oudere Belgen dat gelukkig is met zijn of haar woning kunnen verminderen,” zegt Bert Geerinckx.

Factoren die moeten veranderen

Ondanks de vaak beperkte financiële mogelijkheden zijn quasi alle jonge Belgen bereid tot de helft van het maandelijks inkomen af te staan aan huur of het afbetalen van de (toekomstige) woning van hun dromen. Die toekomstige ‘thuis’ moet voor de helft van de jonge Belgen meer wooncomfort bieden. 4 op de 10 wenst meer licht, een grotere woonoppervlakte en een hogere afwerkingsgraad van de woning. 1 op 3 wil ook een (grotere) tuin. 3 op 4 jonge Belgen willen het liefst een alleenstaande woning. 1 op 10 zegt een rij- of hoekwoning te verkiezen en nog eens 1 op 10 geeft de voorkeur aan een appartement.

Ook qua stijl mag er voor de jongere generatie één en ander veranderen. Vandaag woont bijna de helft van hen in woningen die niet binnen een specifieke stijl vallen. 1/4de woont in een huis of appartement dat benoemd kan worden onder de noemer modern, een ander vierde in een woning in landelijke stijl en slechts 1 op 10 in een woning met een uitgesproken klassieke stijl.

Wat betreft de architectuur van hun toekomstige woning is de architecturale stijl van de jonge ondervraagden meer uitgesproken. Zo verkiest bijna 1 op 3 jonge Belgen een moderne en hedendaagse architectuur. 1 op 5 gaat voor een landelijke en 1 op 10 voor een klassieke stijl. De industriële loft-stijl kan ook amper 10% bekoren. Het valt op dat nog steeds ruim 1 op 3 geen specifieke stijlvoorkeur heeft, maar dat is toch heel wat minder is dan de actuele situatie.

Qua woonvorm stapt de meerderheid van de jonge Belgen in de voetsporen van de ouders. Bijna 80% wil zich het liefst in een klassieke gezinswoning huisvesten. Nieuwere woonvormen zoals de kangoeroe-woning of co-housing zijn minder populair maar worden toch al door meer dan 1 op 10 jongeren verkozen.

“Zowel in nieuwbouw als bij verbouwingen stellen we vast dat jonge mensen meer aandacht besteden aan architectuur. Het zijn immers accenten zoals bouwstijl, keuze van ramen en deuren, muurbekleding en dak die de persoonlijkheid van een woning bepalen. Gezien de zeer grote keuze aan bouwmaterialen en afwerkingen mag het belang van professioneel advies niet onderschat worden. Men bouwt immers maar één keer in zijn leven de woning van zijn dromen,” aldus Bert Geerinckx, algemeen directeur van Reynaers Aluminium.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo