Handboek Veilig Ontwerp en Beheer

1 augustus 2019 Bron: Thoth uitgeverij
Handboek Veilig Ontwerp en Beheer
De manier waarop de gebouwde omgeving is vormgegeven be nvloedt de veiligheid en veiligheidsbeleving van mensen. In sommige situaties is het veroorzaken van overlast of het plegen van delicten praktisch onmogelijk, terwijl andere plekken criminaliteit als het ware uitlokken. Sociale veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van buitenruimte, openbare ruimte, gebouwen, woonwijken en woningen.

Het Handboek veilig Ontwerp en Beheer helpt opdrachtgevers, (landschaps)architecten, stedenbouwers en beheerders zich te verplaatsen in het gebruik en de beleving van gebruikers. Het geeft uitgebreide achtergrondkennis over sociale veiligheid, een samenvatting van de meest gebruikte methodieken en instrumenten, ge llustreerd met voorbeelden.

Bestel dit boek:

De auteurs van het boek hebben jarenlang ervaring in het werken aan veiligheid. Ze belichten sociale veiligheid in dit boek vanuit alle mogelijke kanten: vanuit het proces (van initiatief tot en met beheer), vanuit alle partijen die te maken kunnen hebben met veiligheid (van architecten tot en met verzekeraars), vanuit het product (veiligheid als kwaliteit van een omgeving) en op alle schaalniveaus (landschap, stedenbouw, interieur, product). Aan de hand van een set vuistregels en mogelijke maatregelen laten ze zien wat ontwerpers en beheerders allemaal op dit gebied kunnen doen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo